EU rozhodla o ukončení subvencování vývozu jatečního dobytka do třetích zemí

Těsně před Vánocemi, 23. prosince, rozhodla Evropská unie o zrušení subvencování vývozu dobytka z EU. Rozhodnutí tak kazí úmysly zemědělců a překupníků zasílat dobytek na jatka v třetích zemích, v praxi se jednalo především o Blízký východ: Libanon a Egypt. Tento obchod byl opakovaně zdokumentován CIWF jako veliké týrání dobytka. (CIWF – Compassion in World Farming je mezinárodní organizace pro ochranu hospodářských zvířat.)

Subvence za vývoz dobytka činila 41 € Eur na 100 kg hmotnosti zvířete, tzn. že při průměrné váze 400 -500 kg jatečního dobytka si prodávající, kromě platby od kupujícího, přišel na celkem dobrý druhý příjem (4920 – 6150 Kč) za prodané zvíře – z peněz občanů EU.
Komisařka EU pro zemědělství a venkovský rozvoj Mariann Fischerová Boelová jasně uvedla, že zájmy welfare (pohody, ochrany) zvířat byly v doporučení na zrušení subvencování na prvním místě.

Toto rozhodnutí by mohlo přispět k celkové redukci množství mezinárodně přepravovaných zvířat. Jakákoliv přeprava je pro běžná hospodářská zvířata namáhavá a stresující. Velmi stresující je i nakládání a vykládání zvířat. A pokud cesta trvá několik hodin, za extrémního počasí, mění se dopravní prostředky, zvířata, která se neznají jsou míchána dohromady a spolu s dalšími negativními vlivy, je to pro zvířata často jeden z nejhorších zážitků v životě. A bohužel, na konci takto dlouhé cesty čeká na zvířata usmrcení na jatkách. Pokud tomu tak je mimo EU, tak na jatkách v zemích, které nemají zákony na ochranu zvířat a zvířata jsou často usmrcována dost brutálně.

V dubnu 2005 zahájila CIWF kampaň Stop the bull ship a to právě za ukončení subvencování vývozu dobytka do třetích zemí. Cíle této kampaně podpořil Evropský parlament, když přijal písemnou deklaraci žádající ukončení subvencování.

Nicméně přeprava hospodářských zvířat na jatka a další výkrm, jak v rámci EU tak i ven z EU, stále trvá. Jen již nebude tak výnosná pro vývoz jatečního dobytka do zemí mimo EU.

Compassion in World Farming vede dlouhodobě mezinárodní kampaň za ukončení dlouhodobé přepravy hospodářských zvířat a za přepravu masa a živočišných výrobků místo zvířat, včetně ukončení tohoto nehumánního obchodu z Austrálie a Brazílie na Blízký východ.
CIWF iniciovala vznik Evropské koalice pro hospodářská zvířata (ECFA), která sdružuje organizace pro ochranu hospodářských zvířat z EU a přilehlých zemí a která společně působí na změny v EU. Společnost pro zvířata je členem CIWF a Evropské koalice.

 V listopadu 2005 zahájila australská vláda soudní řízení s přepravní společností, která v listopadu 2003 přepravovala po moři 100 000 ovcí z Austrálie na Blízký východ. Soudní řízení následuje po důkazech a stížnostech předložených CIWF a Animals Australia. Uvádí se, že vývozce porušil následující části zákona o welfare zvířat Západní Austrálie: – osoba nesmí být krutá ke zvířeti; – přeprava zvířat způsobem, který zvíře poškozuje; uzavření/omezení zvířete způsobem, který mu způsobuje zbytečné poškození; – neposkytnutí řádného krmení.

 V říjnu 2005 předložily CIWF a ECFA údaje o porušení nařízení EU během přepravy prasat z Nizozemí do Itálie: zvířata musela snést 33 hodinovou cestu a trpěla dehydratací a vyčerpáním z horka.

 V květnu 2005 byl delegátům konference OIE (Světová organizace pro zdraví zvířat) promítnut film: Přeprava na dlouhé vzdálenosti – globální problém“. Konference následně přijala celosvětové standardy k přepravě a porážení hospodářských zvířat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *