Eurostat počítal hospodářská zvířata

Počet kusů skotu v České republice klesá. Zatímco v roce 1998 bylo u nás 1,66 milionu kusů skotu, v roce 2002 už to bylo jen 1,51 milionu. I tak je Česko v těchto číslech mezi prvními třemi kandidátskými zeměmi. Uvádí to evropský statistický úřad Eurostat.

Počet kusů hovězího mladších než rok přitom v Česku činil
450 000, dobytčat mezi jedním a dvěma lety bylo 363 000 a
starších kusů dobytka 698 000. Z tohoto počtu bylo 602 000 krav a z nich 495 000 dojnic.
I tak se ovšem Česko řadí mezi kandidátskými zeměmi v počtu
kusů dobytka na třetí místo. Prvenství získalo Polsko, kde Eurostat zjistil v prosinci 2002 celkem 5,4 milionu kusů dobytka. To je 39,1 procenta z celkového počtu dobytčat v kandidátských zemích. Druhé je Rumunsko, které ovšem není mezi deseti zeměmi vstupujícími do EU příští rok.
V prosinci 2002 bylo v kandidátských zemích a ve třech
státech jihovýchodní Evropy – Albánii, Makedonii a Chorvatsku – celkem 13,8 milionu kusů dobytka. Po vstupu deseti přistupujících zemí vzroste počet kusů dobytka v rozšířené Evropské unii o 15 procent na 92,1 milionu kusů.
Pokud jde o počet prasat, v kandidátských zemích a třech
státech jihovýchodní Evropy jich bylo v roce 2002 celkem 38,3
milionu. Podle Eurostatu by se tak počet prasat v EU zvýšil o 23,9 procenta. Nynějších deset přistupujících zemí by tvořilo podíl 20,9 procenta. Nejvíce prasat je v Polsku, a to 19 milionů kusů, v Maďarsku je 5,1 milionu prasat. Populace vepřů v Česku čítala v prosinci 2002 celkem 3,5 milionu hlav.
Pokud jde o ovce, má Eurostat údaje o České republice jen za rok 2001, kdy bylo v zemi 96 000 ovcí, zatímco v Maďarsku to bylo 1,1 milionu, v Polsku 332 000 ovcí a na Slovensku 316 000 kusů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *