Evropská komise chce vrátit 300 milionů eur

Celkem 277,25 milionu eur z peněz společné zemědělské politiky vyplacených v uplynulých letech chce po členských státech EU vrátit Evropská komise. Rozhodla o tom uplynulý týden. Důvodem pro vrácení peněz je jejich vyplacení v rozporu s pravidly unie popřípadě neodpovídající kontrolní procedury.

Nejvíce by mělo vracet Španělsko. Přes 134 milionu eur po něm Brusel požaduje zpátky za nedostatky v kontrole a za neoprávněné vyplacení dotací v sektoru lnu a konopí. Téměř 69 milionu eur musí platit Italové, kteří opakovaně překročili produkci olivového oleje. Dalších 25 milionů eur bude Brusel chtít zpátky na Řecku. Další menší provinění nalezl audit i u ostatních členských států. Sumy, které budou muset vracet Bruselu, však již nejsou tak velké.
Podle sektorů je nejvíce vratek — díky Španělsku — u lnu a konopí (celkem 134,48 milionu eur). Na druhém místě je sektor olivového oleje, v němž nedodržení pravidel unie přijde členské státy dohromady 68,91 mil. eur. Následují plodiny na orné půdě s úhrnnou sumou 25,36 mil. eur, exportní refundace s 15,47 mil. eur, sektor ovoce a zeleniny se 14,72 mil. eur a prémie za dobytek s 10,74 mil. eur. Menší položky již představují vratky za veřejné skladování (3,86 mil. eur) a rozvoj venkova (0,29 mil. eur). Finanční audit přišel Brusel na 3,52 mil. eur.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *