11.10.2002 | 02:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Evropská komise pochválila CzechTrade

Ve své poslední zprávě hodnotí Evropská komise pozitivně dosavadní podporu českého průmyslu ze strany státu a oceňuje pozitivní roli agentur na podporu investic a obchodu. Jmenovitě zpráva pochválila dosavadní výsledky činnosti CzechTrade.

„Politické, právní a administrativní podmínky pro podporu restrukturalizace českého průmyslu a zvyšování jeho konkurenceschopnosti existují. Dobrý výkon vládních agentur podporujících obchodní aktivity (CzechInvest a CzechTrade) pokračuje. Administrativní kapacity na poli průmyslové politiky jsou uspokojivé.“ Říká doslova zpráva Evropské komise.
„Pozitivní hodnocení Evropské komise ukazuje, že se agentura vydala správným směrem. Klíčové jsou pro nás dobrá komunikace s klienty a poskytování individuální služeb, které vedou k růstu exportu našich klientů“, řekl k hodnocení CzechTrade její generální ředitel Martin Tlapa.
Ambicí CzechTrade je dosáhnout co nejrychleji parametrů výkonnosti agentur podporujících obchod v zemích Evropské unie. „Tím, že české firmy budou moci využívat služeb proexportní agentury ve srovnatelném rozsahu a špičkové kvalitě zmizí propast, kterou dosud české firmy pociťují v podpoře vývozu oproti tomu, jak je podporován vývoz v zemích EU. Firmy se však nemohou spoléhat, že jim stát ve všem pomůže. Musí samy sledovat vývoj a změny na trzích a zlepšovat vlastní mezinárodní marketing a konkurenceschopnost“, připomněl Martin Tlapa.
Zdraví české ekonomiky se podle zprávy EU neustále zlepšuje, makroekonomická situace země je stabilní, reformy se dále prohlubují a hospodářství je schopné odolávat konkurenčním tlakům uvnitř unie. Tak by se dala shrnout pozitivní část hodnocení České republiky Evropskou komisí. Posudek má ale i druhou stránku. Za hlavní nedostatky Evropská komise považuje stav veřejných financí, romskou problematiku, vymáhání práva, korupci a funkčnost státní administrativy. Za neuspokojivé považuje také to, že se za posledních pět let životní úroveň v České republice nepřiblížila Evropské unii. Průměrný příjem na obyvatele v ČR se stále drží na 57 procentech průměru Evropské unie.
Je tedy stále co zlepšovat. Liberalizovat telekomunikační trh, zprůhlednit státní pomoc bankám, ale také zvýšit kontrolu nad poskytováním státní pomoci podnikům. Nerovné poskytování státní podpory stěžuje situaci menších podnikatelů stejně, jako současný stav obchodního práva, podnikatelského prostředí a obchodního rejstříku.
„Je nezbytné vytvořit efektivní systém státní podpory podnikatelského sektoru, zlepšit jméno České republiky ve světě. Podpora podnikání pomáhá ekonomickému růstu a blahobytu, ale musí se provádět inteligentně. To znamená, že musí vycházet z potřeb podnikatelů, stanovovat si měřitelné cíle a mít transparentní průběh. Zároveň musí být profesionální. Musí ji nabízet manažérsky řízené instituce“, podotkl generální ředitel CzechTrade Martin Tlapa.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down