03.02.2003 | 12:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Evropská unie pomáhá vytvářet Justiční akademii České republiky

V úterý 4. února ukončí Česká republika a Francie vzájemnou spolupráci v rámci projektu zaměřeného na podporu a vybudování Justiční akademie v České republice. Projekt byl financován Evropskou unií v rámci programu Phare částkou 20 milionů Kč (650 000 Euro) a dále z českého státního rozpočtu.

Velvyslanec a vedoucí Delegace Evropské komise v ČR Ramiro Cibrián v souvislosti s projektem řekl: „Systémové vzdělávání v justici je jedním z klíčových prvků reformy soudnictví. Možnost rozhodovat se na základě dobré informovanosti zcela jistě posílí roli soudců a státních zástupců a v konečném důsledku úplně obnoví důvěru českých občanů v jejich justiční systém jako celek. Proto podporujeme cestu vytyčenou aktivitami v rámci tohoto twinningového projektu.“
Projekt, jenž byl realizován během jednoho roku, se zaměřil na podporu fungování Justiční akademie v souladu s evropskými standardy, a to hlavně nabídkou počátečního i pokračujícího vzdělávání pro státní zástupce, soudce a další justiční zaměstnance. Projekt byl dobrou příležitostí jak navázat na předchozí projekty zaměřené na školení českých soudců v oblasti evropského práva. Projekt se zároveň stal symbolem snahy vlády a nejvyšších justičních orgánů České republiky zlepšit vzdělávací systém v soudnictví.
Při realizaci tohoto twinningu byla nezbytná spolupráce mezi Ministerstvem spravedlnosti, Francouzskou národní justiční školou (ENM), soudy, úřady státních zástupců i mezi uniemi soudců a státních zástupců. Čeští odborníci se zapojili do mnoha aktivit, aby mohli francouzští experti pružně reagovat na skutečné potřeby českého soudnictví. S neutuchající podporou Předvstupního poradce Yannicka Pressensé se experti zaměřili především na vzdělávání školitelů pro Akademii a organizovali semináře o evropských i mezinárodních právních otázkách. Vedení Akademie a skupina českých soudců a státních zástupců dále podnikly tři studijní cesty na justiční školy v Portugalsku, Nizozemí a Francii.
Justiční akademie, zřizovaná na základě Zákona o soudech a soudcích, má dnes vlastní statut i zaměstnance a od září 2002 je v plném provozu v renovovaných prostorách ve Stráži pod Ralskem. Akademie již přivítala první studenty, a zároveň pilně dotváří zevrubný studijní program na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ze srpna 2002, která upravuje podmínky vzdělávání.
Cílem programu Phare je napomáhat přípravám České republiky na členství v Evropské unii. Od roku 1990 byly pro Českou republiku schváleny projekty Phare v přibližné hodnotě 953 milionů Euro (28,5 miliardy Kč). V rámci programu ISPA, jenž přispívá na infrastrukturní projekty v dopravě a životním prostředí, bylo od roku 2000 přiděleno asi 304 milionů Euro (9 miliard Kč), zatímco v rámci programu SAPARD, jenž poskytuje finance do zemědělství a rozvoje venkova, bylo od roku 2000 rozděleno asi 22 milionů Euro (660 milionů Kč). V roce 2002 bylo v rámci Fondu solidarity Evropské unie vyčleněno více než 129 milionů Euro (přes 3.8 miliardy Kč) na pomoc České republice v souvislosti s ničivými povodněmi. Celková výše finančních prostředků do této doby schválená Evropskou unií pro Českou republiku dosáhla 1,279 miliardy Euro (38,37 miliardy Kč).

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down