31.03.2003 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Evropská unie pomáhá zlepšovat systém české potravinářské inspekce

Ve čtvrtek 3. dubna Česká zemědělská a potravinářská inspekce oficiálně zahájí projekt „Posílení politiky zajištění bezpečnosti a nezávadnosti potravin“. Cílem tohoto projektu, který financuje Evropská unie, je zlepšit schopnost České zemědělské a potravinářské inspekce v oblasti kontroly potravin, které v České republice přicházejí na trh. EU tento projekt financuje v rámci programu Phare a vyčlenila na něj částku ve výši 74 miliónů Kč (2,4 miliónu €).

Projekt bude zahrnovat konzultace specialistů, výměnu znalostí a zkušeností a rovněž dodávku specializovaného vybavení. Česká zemědělská a potravinářská inspekce bude spolupracovat s řeckou Národní nadací pro zemědělský výzkum (National Agricultural Research Foundation of Greece - NAGREF), která vyšle jednoho ze svých odborníků na patnáctiměsíční pracovní pobyt do České republiky. Ramiro Cibrián,vedoucí delegace Evropské komise v České republice, k zahájení programu uvedl: „Bezpečnost potravin je záležitostí, o níž se zajímají občané po celé Evropě, a proto se o ni zajímá i Evropská unie. Veřejné orgány ve všech členských zemích EU by měly být schopny zaručit, že to, co lidé konzumují, odpovídá nejpřísnějším bezpečnostním předpisům. Proto je tento projekt klíčovým příspěvkem pro přípravy České republiky na vstup do Evropské unie.“
Novináři jsou srdečně zváni na slavnostní zahájení, které se bude konat v Park Hotelu, Veslařská 250, 637 00 Brno v 11:00. Slavnostního zahájení se zúčastní i zástupci ministerstva zemědělství, ministerstva financí a Delegace Evropské komise, a rovněž představitelé institucí a orgánů, které se v České republice věnují problematice bezpečnosti a nezávadnosti potravin.
Hlavním cílem projektu je zlepšit administrativní schopnosti a kapacity České zemědělské a potravinářské inspekce, aby tato instituce mohla vykonávat své povinnosti a pravomoci v souladu s normami Evropské unie. Projekt zahrnuje celý potravní řetězec a v jeho rámci absolvují pracovníci České zemědělské a potravinářské inspekce nejrůznější školení a vzdělávací programy v České republice i v členských zemích EU. Projekt by rovněž měl poskytnout příslušné vybavení potřebné k tomu, aby Česká zemědělská a potravinářská inspekce a ostatní orgány, které se v ČR věnují problematice bezpečnosti a nezávadnosti potravin, mohly navzájem propojit své databáze do jediného informačního systému, jenž umožní bezproblémovou výměnu informací jak navzájem, tak se Systémem rychlé výstrahy pro potraviny a výživu (Rapid Alert System for Food and Feed) Evropské komise. V době naplnění projektu by měla ČZPI být připravena k udělení certifikátu ISO 9001:2001, který potvrdí její schopnost zajišťovat bezpečnost a nezávadnost potravin pro veřejnost.
Cílem programu Phare je pomoci České republice v přípravách na členství v Evropské unii. Od roku 1990 bylo na realizaci projektů Phare v České republice vyčleněno celkem cca 953 miliony € (28,5 mld. Kč). Integrální součástí programu Phare je twinning; k dnešnímu dni bylo schváleno přibližně 90 projektů Phare tohoto typu, představujících částku zhruba 65,5 milionu €. V rámci programu ISPA, který financuje projekty zaměřené na rozvoj dopravní a ekologické infrastruktury, byly od roku 2000 schváleny projekty v celkové hodnotě 350 miliónů € (10,5 mld. Kč), v rámci programu Sapard, který poskytuje prostředky na zemědělství a rozvoj venkova, byly od roku 2000 schváleny projekty v celkové hodnotě 46,6 miliónu € (1,4 mld. Kč). V roce 2002 přispěl Fond solidarity Evropské unie další částkou ve výši 129 milionů € (cca 4 mld Kč) na pomoc České republice při likvidaci následků povodní. Celkem tedy Evropská unie do této chvíle přispěla České republice částkou více než 1353,6 milionů € (40,59 mld Kč).

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down