Evropské dokumenty veřejnost zajímají

Podle nejnovější výroční zprávy o přístupu veřejnosti k dokumentům, která byla přijata minulý týden, řešila Evropská komise v roce 2013 více žádostí o přístup k dokumentům než kdy dříve. Bylo předloženo 6525 žádostí, což oproti 6014 žádostem v roce 2012 představuje nárůst o 8,5 procenta. Pro srovnání: v roce 2001, kdy začala platit stávající pravidla, bylo podáno jen 450 žádostí. Komise vyřizuje přibližně dvakrát více žádostí než Rada a Evropský parlament dohromady a ve více než čtyřech z pěti případů přístup poskytne.

Kromě toho bylo v roce 2013 do veřejného rejstříku zařazeno 20 108 nových dokumentů, tedy o 12 procent více než v roce 2012, kdy bylo přidáno 17 940 dokumentů.

„Jakožto komisař pro administrativu a interinstitucionální vztahy jsem si jako jeden z hlavních úkolů vytyčil podporu transparentnosti a přístup k dokumentům je v tomto ohledu zásadní. Jsem proto velmi rád, že občané tohoto důležitého nástroje stále více využívají,“ uvedl k tomu místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič.

V roce 2013 obdržely stejně jako v roce 2012 nejvyšší počet původních žádostí generální sekretariát a generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele (13,88 % a 8,26 % všech žádostí). Nejvíce žádostí přišlo stejně jako loni z Belgie (24,23 % všech žádostí), druhé místo obsadilo Německo (12,96 %).

Za určitých omezených podmínek, které jsou stanoveny v právních předpisech, může komise přístup k dokumentu odepřít. Podobně jako v minulosti byla i v minulém roce nejčastějším důvodem pro odepření přístupu k dokumentu ochrana účelu inspekce, vyšetřování nebo auditu. Mnoho žádostí se totiž týká specifických, soukromých zájmů a nikoli zájmů obecných či veřejných. Mezi těmi, kdo žádají o dokumenty, na nichž mají sami zájem, jsou stěžovatelé v řízení o porušení povinnosti, konkurenti nebo údajné oběti protisoutěžního jednání. Takové dokumenty však často nelze zpřístupnit veřejnosti, jelikož by tím mohlo dojít k poškození oprávněného zájmu protistrany.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *