Farmáři na Ústecku rozšiřují stavy zvířat

Farmáři v Ústeckém kraji rozšiřují stavy zvířat. S výjimkou drůbeže a koz vzrostl meziročně počet všech ostatních hospodářských zvířat. Daří se také zvětšovat stáda koní. Region však nadále patří k těm, kde výrazně převažuje rostlinná výroba nad živočišnou. Vyplývá to z aktuálních informací Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Nejvyšší meziroční nárůst byl na severu Čech u prasat, a to o 15 procent na 100 289 kusů. Je to i nejvyšší meziroční růst u těchto zvířat v rámci mezikrajového srovnání. Naopak pokles chovů prasat o více než čtvrtinu zaznamenali statistici ve Zlínském kraji a o pětinu v Moravskoslezském kraji. Ve srovnání se zbytkem republiky v počtu prasat obsazuje Ústecký kraj středovou pozici. Na konci žebříčku je v chovu skotu. Na jeho opačném konci jsou dlouhodobě Jihočeši, kde chovali k dubnu 219 111 kusů skotu, zatímco v Ústeckém kraji to bylo pouze 40 605 kusů. U skotu je meziročně v Ústeckém kraji patrný růst o skoro pět procent, u ovcí je to o 2,4 procenta. Z dlouhodobého pohledu je právě chov ovcí jediným vedle chovu koní, který má od roku 2001 v Ústeckém kraji téměř trvale rostoucí tendenci. K prvnímu dubnu chovali farmáři na severu Čech 16 089 ovcí.
Počet koní meziročně stoupl o 4,3 procenta. Celkem je koní v Ústeckém kraji 2302, což je dvojnásobek oproti roku 2001. Zvíře je oblíbenou součástí ekologických farem, zvyšuje se také zájem o jezdectví, a to rekreační i sportovní.
Naopak z kraje mizí velké drůbežárny. Řada z nich neunesla velkou finanční zátěž po roce 2013, kdy chovatelé museli investovat do výměny klecí podle pravidel EU. Celkově klesly stavy drůbeže meziročně o čtvrtinu. Pokles o procento zaznamenali zemědělci v Ústeckém kraji u koz.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *