Farmářské trhy se vyvíjí k lepšímu

Farmářské trhy jsou velmi vitální součástí veřejného prostoru a nabízí dobrou alternativu k běžným formám prodeje. Nejméně dva roky existence farmářských trhů v české společnosti prokázalo, že organizace prodeje, prodejní místa, nabídka zboží se velmi dobře rozvíjí a zkvalitňuje. Rozšiřují se také různé formy prodeje kvalitních zemědělských produktů a zajímavých výrobků. Vyplynulo to z druhého ročníku konference Farmářské trhy – Quo vadis?, která se konala tento týden pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla v Národním zemědělském muzeu v Praze. Informoval o tom vědecký sekretář konference Josef Sléha.

Na konferenci s příspěvky vystoupili odborníci z akademického prostředí, pořadatelé trhů, farmáři, zástupci obcí a další účastníci. Konference se celkem zúčastnilo více než sto účastníků z celé České republiky. Přednášející potvrdili, že založená Asociace farmářských tržišť vytváří kvalitní standardy trhů i prodejců a zároveň jako neformální autorita je dovede na trzích velmi účinně prosazovat. Tlak na zvyšování kvality všech subjektů na farmářských trzích vede současně k diferenciaci jednotlivých trhů. Na jedné straně existuje vysoký počet velmi kvalitních trhů, na druhé straně ale existují trhy, které nejsou schopny naplnit všechny požadavky na moderní a kvalitní trhy a postupně ztrácejí svoje nakupující.
Veřejnost, která ráda nakupuje na farmářských trzích, svou přirozenou preferencí kvality jak tržních míst, tak i produkce vytváří přirozený tlak na všechny subjekty farmářských trhů. Podle Asociace farmářských tržišť je správné zařadit do prodeje na farmářské trhy pouze kvalitní potraviny a prezentovat je ve velmi dobré kultuře prodeje. Prodej musí zajišťovat buď přímo farmáři, nebo prodejci s pověřením přímo z farmy. Na farmářské trhy nepatří zboží, které sice původně pochází z konkrétní farmy, ale prodejce ho prodává bez jakéhokoliv vztahu k místu výroby a ke konkrétnímu farmáři.
Zemědělské produkty nebo jednotlivé potraviny prodávané na farmářských trzích mají mít především regionální nebo národní původ. Účastníci konference nepovažují za správné, pokud se na farmářském trhu prodává zahraniční zboží, které lze ve stejné nebo podobné kvalitě vypěstovat nebo vyrobit v domácích podmínkách. Stejně tak je možné farmářské trhy okrajově doplňovat dalšími typy nepotravinářské produkce, ale vždy maximálně do deseti procent celkové nabídky na trzích.
Diskuse na konferenci prokázala nutnost výměny zkušeností, znalostí a praktických postupů a současně prokázala nutnost spolupráce jednotlivých organizátorů trhů, prodejců, farmářů, obcí a dalších subjektů při zvyšování prestiže i kvality jednotlivých trhů. Proto účastníci konference považují za důležité pořádat tuto konferenci každoročně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *