09.11.2001 | 07:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Fencl: Prodej státní půdy vázne

Realizace zákona o prodeji státní půdy je neuspokojivá. Řekl to ministr zemědělství ČR Jan Fencl s tím, že k 31. říjnu letošního roku převedl Pozemkový fond ČR (PF) podle tohoto zákona celkem 4691 hektarů zemědělské půdy, což reprezentuje 7250 pozemků v úhrnné hodnotě zhruba 305 milionů korun.

Převod těchto pozemků byl proveden uzavřením 2097 smluv mezi fondem a nabyvateli pozemků. K témuž datu nabídl fond k prodeji prostřednictvím veřejných nabídek 34 355 pozemků o výměře 29 208 hektarů v úhrnné ceně 1,646 miliardy korun. Podle zmíněného zákona, který vstoupil v platnost v květnu roku 1999, mělo být převedeno nebo prodáno asi 500 tisíc hektarů zemědělské půdy ve vlastnictví státu.
Jako hlavní důvody dosavadní malé úspěšnosti převodu či prodeje půdy uvedl Fencl nedokončenou identifikaci pozemků včetně nevyjasněných vlastnických vztahů, nedokončené přídělové a scelovací řízení, absenci zákona o církevním majetku, který zatím spravuje PF a nedokončený restituční proces - konkrétně nároky na náhradní pozemky ze zákona o půdě, jsou vypořádány pouze z poloviny. Při samotném převodu pak komplikuje situaci náročná administrace celého procesu a relativně rozsáhlé vymezení důvodů, pro které nelze určité pozemky odstátnit. Zatím nízký zájem o nabízené pozemky zdůvodnil ministr obecně nízkou efektivností zemědělského kapitálu v podmínkách našeho zemědělství a relativně vysokou cenou pozemků, zejména vlivem polohové renty. Minimální ceny stanovené při prodeji státní půdy tak byly v porovnání se současnou tržní cenou zemědělské půdy až trojnásobné.
Podle Fencla situace v prodeji půdy zlepší letošní novela zákona o prodeji půdy, jak o tom svědčí téměř dvojnásobný rozsah nabídky pozemků ve dvou nabídkových kolech, která proběhla po nabytí účinnosti této novely. Vzhledem k tomu že nabídku posledního kola využili především pětiletí nájemci zemědělské půdy očekává ministr relativně vysokou úspěšnost při prodeji.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down