Fond odloží srpnovou nabídku pozemků

Pozemkový fond ČR se rozhodl odložit srpnovou nabídku prodeje pozemků dle § 7 zákona č. 95/1999 Sb., která měla být vyhlášena letos 12. srpna. Tato nabídka bude sloučena s nabídkou říjnovou a vyhlášena bude 12. září. Fond k tomuto kroku přistoupil z toho důvodu, že současná právní úprava bezúročného splácení kupních cen není v souladu s unijní legislativou a uzavírání kupních smluv je možné pouze při zaplacení kupní ceny najednou. Tímto krokem Pozemkový fond ČR vychází vstříc zemědělcům, kteří získají dostatečný čas k zajištění finančních prostředků na nákup pozemků. Informoval o tom tiskový mluvčí fondu Ivo Vysoudil.

Nabývání zemědělské půdy podle zákona č. 95/1999 Sb. způsobem, kdy je s nabyvatelem podle § 6, § 7 a § 8 uzavřena kupní smlouva s 30letým bezúročným splátkovým režimem dle § 9 odst. 6 téhož zákona, představuje dle názoru Evropské komise veřejnou podporu neslučitelnou se společným trhem, a tedy podporu nedovolenou. Pozemkový fond ČR z důvodu nadřazenosti práva Evropské unie nad právem České republiky proto přistoupil k pozastavení uzavírání kupních smluv v 30letém splátkovém režimu. Prodeje pozemků se zaplacením kupní ceny v plné výši před podpisem kupní smlouvy pokračují bez omezení. „Rozhodli jsme se sloučit srpnový a říjnový termín nabídky prodeje pozemků. Zemědělci tak získají delší čas k zajištění finančních prostředků k nákupu pozemků. Pozemkový fond ČR současně získá delší dobu k tomu, aby mohl připravit příslušné úpravy vlastních postupů při prodeji,“ uvedl Radim Zika, ředitel Pozemkového fondu ČR a dodal: „Požádali jsme Ministerstvo zemědělství, aby jako legislativní orgán a garant zmíněných zákonů, navrhlo novelizaci právních předpisů tak, aby podmínky uzavírání smluv korespondovaly s unijní legislativou.“
Veškeré potřebné informace, které se týkají pozastavení uzavírání smluv s 30letým splátkovým režimem, jsou umístěny na webových stránkách Pozemkového fondu ČR www.pfcr.cz, kde je také uvedena speciální kontaktní linka pro zemědělskou veřejnost, na kterou se mohou obracet s případnými dotazy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *