09.12.2011 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Fond poradí při podávání žádostí

Neodmyslitelným článkem ve vyplácení dotací a k tomu se vázajícímu poradenství je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Vyplácí například základní dotace na plochu (tj. přímé platby), jako jsou jednotná platba na plochu zemědělské půdy SAPS, národní doplňkové platby top-up, platby v méně příznivých oblastech top-up, Natura 2000, či oddělenou platbu na cukr a na rajčata, agroenvironmentální opatření.

SZIF ale poskytuje i rady žadatelům. Na bližší podrobnosti jsme se zeptali tiskového mluvčího a vedoucího Samostatného oddělení vnější komunikace SZIF Ing. Petra Hlavatého.

Mohl byste připomenout, kdy je potřeba podat žádosti o jednotlivé podpory a kdy se vyplácejí?
Žádosti na plošné dotace se podávají každoročně 1. května až 15. května (bývá upřesněno) formou jednotné žádosti na příslušné agentury pro zemědělství a venkov (AZV). Není-li určeno jinak, LFA se začíná vyplácet obvykle okolo 8. října téhož roku, SAPS podle nařízení Rady (ES č. 73/2009) od 1. prosince do 30. června následujícího roku, top-up ihned po výplatě SAPS. S potěšením však mohu konstatovat, že pravidelně přibližně 90 procent dotací je vyplaceno již do konce roku, což je i hlavním cílem SZIF – vyplácet dotace žadatelům v co nejkratším možném termínu. AEO se začíná vyplácet na přelomu února a března následujícího roku.
SZIF vyplácí také dotace v rámci Programu rozvoje venkova (PRV), tzv. projektová opatření. Každé opatření vyhlašuje ministerstvo zemědělství ČR maximálně jednou ročně. Během kalendářního roku proběhnou celkem tři kola, a to v měsících únor, červen a říjen. Jaká opatření se budou podávat v jednotlivých kolech, je možno zjistit již během prosince předcházejícího roku v harmonogramu podpor PRV, který je uveden na úvodní straně portálu www.szif.cz.

Jak pomáhá SZIF zemědělcům v oblasti podávání žádostí o dotace?
V první řadě se při osobní návštěvě zemědělcům věnují referenti regionálních odborů v jejich regionu. Regionální odbory jsou rozmístěny rovnoměrně v sedmi městech v rámci celé ČR, kontaktní údaje lze rovněž snadno dohledat na portálu www.szif.cz v sekci kontakty – regionální odbory. Dále mají žadatelé možnost využít jak telefonickou informační linku 222 871 871 nebo poslat dotaz e-mailem na adresu info@szif.cz, kde jim jsou připraveni odpovědět na dotazy, případně pomoci s řešením jejich problémů školené pracovnice samostatného oddělení vnějších vztahů. Tato tzv. on-line služba je velmi často vítanou pomocí zejména v období podávání žádostí o přidělení dotací, ale samozřejmě i po zbytek roku.
Zemědělcům se dále snažíme pomoci jednotlivými aktivitami, jako například upozorňováním na termíny a důležité dokumenty prostřednictvím portálu SZIF, kterými jsou třeba deklarace chovu koní, podávání žádostí a podobně.
Každodenní náplní práce tzv. infolinky je pak shánění informací o stavu proplacení jejich žádostí, objasňování důvodů například zamítnutí žádosti, vydání rozhodnutí, stejně tak jako podávání nebo vysvětlování informací k budoucím žádostem a pochopitelně i běžná agenda, jako je změna čísla účtu, adresy, zasílání kopií ztracených rozhodnutí apod. To vše se pochopitelně děje v přímé spolupráci s metodiky a odbornými referenty.

Jakých největších chyb se zemědělci dopouštějí při podávání žádostí do jednotlivých dotačních titulů včetně PRV?
Vzhledem k tomu, že většina kroků je dnes realizována s velkou podporou jednotlivých databází, nedochází při samotné přípravě žádostí k významným chybám. Drobné chyby většinou vznikají tím, že žadatelé nedodrží, ať již vědomě či nevědomě, podmínky dotací nebo opomenou SZIF nahlásit změny, ke kterým po podání žádosti na jejich pozemcích došlo. Navíc žadatelé o dotace v případě jakýchkoliv pochybností či nejistoty mají možnost, a my jsme rádi, že ji hojně využívají, konzultovat své kroky dopředu (žadatelé využívají buď infolinky SZIF, nebo pracovníky pro příjem žádostí na jednotlivých regionálních odborech SZIF) a při mechanických a tzv. odstranitelných chybách je žadatel vyzván k doplnění či opravě – žádost tedy není ihned zamítnuta.
Určitou chybovost jsme zaznamenali u přímých plateb, a to konkrétně v nesouladu deklarace půdy v žádosti oproti zápisu v registru půdy, nesplnění intenzity chovu býložravců či rozorání travních porostů. Dále se vyskytují opomenutí při odeslání deklarace chovu koní a obdobných dokumentů.

Počítá se s dalším zjednodušením komunikace zemědělců se SZIF?
Ano, již letos byla zavedena plošná změna postupu administrace žádostí ve 14. kole Programu rozvoje venkova, která by měla vést ke snížení administrativní zátěže zemědělců. Dále se připravuje celková elektronizace komunikace s žadateli a SZIF. Státní zemědělský intervenční fond úspěšně zavedl a ověřil nový systém administrace žádostí o dotace, který byl zkušebně zaveden u dvou opatření 13. kola a plošně aplikován u všech opatření I. a III. osy PRV v rámci 14. kola příjmu žádostí.
Nový systém administrace spočívá v principu, kdy se na základě finančních prostředků alokovaných na dotační opatření a preferenčních bodů, které získají jednotlivé žádosti, sestaví seznam doporučených projektů a projektů „náhradníků“. Teprve tito žadatelé, kteří mají reálnou šanci na přidělení požadované dotace, jsou vyzváni k tomu, aby předložili potřebné dokumenty (přílohy k žádosti o dotaci). Jedná se tedy o výrazné ulehčení administrativní a finanční zátěže samotných žadatelů, ale i Státního zemědělského intervenčního fondu. Nový systém administrace se tedy osvědčil i při plošné aplikaci u 14. kola PRV. Mezi hlavní prokázané přínosy patří jednoznačně registrace žádostí o dotaci bez nutnosti osobní účasti žadatele a dále úspora nákladů, zrychlení procesu administrace, eliminace čekání na podatelnách regionálních odborů SZIF zejména v posledních dnech příjmu žádostí. Dalším 14. kolem PRV ověřenými přínosy jsou při nepředkládání příloh žadatelů rovněž ušetřené náklady jak na straně žadatele (tisk, kopírování atd.), tak i fondu (výrazné snížení nákladů na přepravu a archivaci složek neúspěšných, resp. neschválených žádostí), menší zátěž žadatelů v první fázi administrace a tím snížení stresových situací žadatelů a zjednodušení administrativních kontrol prováděných referenty SZIF, tedy efektivnější využívání personálních kapacit SZIF a zároveň prohloubení důrazu na kvalitu administrovaných žádostí o dotaci, respektive projektů.
Dále připravujeme modernizaci zmíněné infolinky a plánujeme další aktivity, které by měly ještě více zjednodušit proces žádostí, a tak i usnadnit samotnou komunikaci s fondem.

Předpokládají se nějaké změny v oblasti dotačních titulů, případně podávání žádostí v příštím roce?
Program rozvoje venkova existuje od roku 2007 a doposud pro každý rok a pro každé kolo platila nová pravidla, změny byly vždy u každého opatření. Předpokládáme tedy, že i pro rok 2012 nastanou s největší pravděpodobností alespoň dílčí změny. Hlavní změnou ovšem je, že do 30. listopadu je možnost prodloužit dotace ve stávajícím AEO, pak již zařazení nebude možné, jelikož v roce 2013 končí toto programové období, neboť od roku 2014 vejde v platnost nové.

Zuzana Fialová

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down