Fronty kvůli získání koncese na prodej lihu se zatím netvoří

Zájem o koncese na prodej lihovin, které mohou získat současní prodejci zdarma do 17. dubna, není zatím v České republice příliš velký. Fronty se na živnostenských úřadech netvoří. S blížícím se konečným termínem však počet žadatelů postupně roste. Při případném prodeji tvrdého alkoholu bez koncese bude prodejcům do budoucna hrozit až milionová pokuta.

Počet žadatelů o uvedenou koncesi je zatím vzhledem k počtu evidovaných podnikatelů s právem podnikat v této oblasti na zdejším odboru velmi nízký, řekla mluvčí Prahy 8 Helena Šmídová. Žádné fronty žadatelů se na tamním živnostenském odboru netvoří. Referenti zájemcům o podnikání v této oblasti vydávají příslušnou koncesi nejdéle do dalšího úředního dne, podotkla Šmídová.

V Ústeckém kraji počet živnostníků, kteří si požádali o koncesi na prodej alkoholických nápojů, roste. Mezi žadateli jsou kromě prodejců alkoholu také sdružení, která pořádají společenské a kulturní akce, jako jsou masopusty či zabijačky.
Z přibližně 1200 aktivních podnikatelů s oprávněním k hostinské činnosti v působnosti živnostenského úřadu v Jihlavě jich zatím získala potřebnou koncesi k prodeji alkoholu přibližně polovina. Podobná situace je i v dalších větších městech na Vysočině.

Také chodby živnostenských úřadů v Olomouckém kraji se začínají postupně plnit prodejci lihu a lihovin, kteří si musejí do poloviny dubna vyřídit novou koncesi. V předchozích měsících byl zájem o vyřízení koncesí vlažný a zvyšovat se začal až s blížím se koncem lhůty. Podobně je tomu i v dalších krajích.

Povinnost požádat o koncesi uložila podnikatelům novela živnostenského zákona. Jejím cílem je větší přehled o prodejcích lihu a lihovin a také větší ochrana spotřebitelů před závadným alkoholem. Vláda tím reagovala na metanolovou aféru, při níž od září 2012 zemřelo na otravu 47 lidí. Podle novely má každý podnikatel prodávající lihoviny s obsahem alkoholu nad 15 procent povinnost požádat do 17. dubna o koncesi. Získat ji může i po tomto datu, už za ni ale zaplatí od 500 do 1000 korun.

Žádost o koncesi je možné podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu, zaslat poštou nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu. Je také možné ji podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.

Novela živnostenského zákona zařadila prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin do režimu koncesované živnosti, jako je tomu u jejich výroby. Koncesi dostane každý obchodník, který o ni požádá, nebude finančně omezena. Obchodníci i hostinští měli šest měsíců na to, aby o koncesi požádali. Stát totiž chce mít přehled o tom, ve kterých obchodech se tvrdý alkohol prodává. V tuzemsku je podle informací ministerstva průmyslu a obchodu celkem 185 000 míst, kde je možné prodávat rozlévaný alkohol. Podnikatelů, kteří mohou na základě volné živnosti prodávat lihoviny a líh, je celkem 1,9 milionu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *