Greenpeace vítá odklad návrhu na povolení genetické kontaminace

Ekologická organizace Greenpeace přivítala rozhodnutí Evropské komise odložit projednávání návrhu o povolené hranici kontaminace osiv geneticky manipulovanými organizmy (GMO).

“Jsme rádi, že Komise uznala, že návrh nebyl dostatečně důkladně projednán. Je jedině správné, že celý problém kontaminace osiva a koexistence nechá k posouzení Komisi nové, “ řekla Magdalena Klimovičová, koordinátorka genetické kampaně Greenpeace ČR. “Vyzýváme novou Komisi, aby jednala zodpovědně a stanovila limit přípustné kontaminace na detekční úrovni (0,1%) a tím zajistila spotřebitelům svobodu volby”, dodala Klimovičová.

Návrh Evropské komise povolit kontaminaci konvenčního osiva geneticky modifikovanými organismy, aniž by toto osivo muselo být označeno, měl být projednáván na dnešním zasedání, avšak Komise o něm nakonec nerozhodla. [1] Prezident Romano Prodi oznámil, že návrh byl z agendy stažen.

Greenpeace však současně silně kritizovalo rozhodnutí Komise zapsat 17 odrůd geneticky modifikované kukuřice Mon 810 do Evropského katalogu odrůd. Zápis do katalogu umožní pěstovat všechny tyto odrůdy na celém území EU a volně s nimi obchodovat. Greenpeace vyzvalo vlády členských zemí, aby přijaly účinná opatření chránící ekologické zemědělce před kontaminací jejich polí. Kontaminace plodin geneticky modifikovanými organizmy může mít pro ekologické zemědělství dalekosáhlé následky. [2]

„Pouze dva členské státy, Dánsko a Německo, aktivně pracují na tvorbě pravidel, která mají zajistit ekologickým a konvenčním zemědělcům ochranu před genetickou kontaminací. Povolit prodej GM odrůd v době, kdy v naprosté většině členských států ještě neexistují pravidla pro koexistenci tří druhů zemědělství (ekologického, konvenčního a GMO), dokazuje, že pro stávající Komisi byl její slib o zajištění koexistence jen prázdnou frází“, uvedla Klimovičová a dodal: „Doufáme, že nová Komise bude jednat zodpovědněji. Mezitím by členské státy měly vypracovat potřebná pravidla (normy), dočasně zakázat pěstování těchto odrůd na svém území a ochránit tak své zemědělství a potravinářský průmysl.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *