Greenpeace žádá ministra, aby nepovolil nové GMO

Ekologická organizace Greenpeace dnes dopisem vyzvala ministra životního prostředí Libora Ambrozka, aby na základě předložených dokumentů odmítl udělit povolení geneticky modifikované (GM) kukuřici NK603 i GM řepce GT173.

Zatímco o povolení pro dovoz a zpracování GM kukuřice firmy Monsanto budou na Evropské radě rozhodovat přímo ministři životního prostředí členských států EU 28.června, rozhodne český zástupce v Evropské komisi o udělení povolení k dovozu a zpracování GM řepky stejné firmy pravděpodobně již 16. června.

Greenpeace vyjadřuje své obavy, opírající se o fakt, že zatímco právní požadavky na rizikovou analýzu geneticky modifikovaných organismů (GMO) v EU byly jak Radou pro životní prostředí, tak i Evropským parlamentem velmi zpřísněny, praktické zpracování žádosti o udělení povolení GMO zůstává netransparentní, nedostatečné a vychází z údajů nízké kvality.

Greenpeace požaduje zamítnout obě tyto žádosti vzhledem k závažným procedurálním chybám i vědeckým obavám z těchto produktů a jejich vyhodnocení.

V případě GM kukuřice NK603 se jedná o nežádoucí, funkční fragmenty DNA, což samo o sobě stačí, aby tento GMO nebyl pokládán za bezpečný, jelikož Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) dostatečně nevyhodnotil význam těchto fragmentů. Dále se pak jedná o významné rozdíly mezi GM kukuřicí NK603 a její konvenční odrůdou.

U GM řepky GT173 byly zjištěny nepravidelnosti v molekulární charakteristice (dále blíže neprozkoumané). Analýza obsahu byla provedena na vzorcích z různých lokalit a nalezené významné rozdíly v obsahu nebyly dále zkoumány a nikterak nebylo zohledněno environmentální riziko v případě, že by dovoz GM řepky GT173 vedl k únikům do životního prostředí.

Obavy Greenpeace zde pramení z faktu, že EFSA, která hraje klíčovou úlohu ve vyhodnocování GMO a v blízké budoucnosti bude u většiny žádostí o povolení GMO přímo provádět rizikovou analýzu se doposud nevypořádala s kritikou ohledně nízké kvality svých posudků ještě z doby před moratoriem a tyto nedostatky přetrvávají i nadále. Navíc se stále ještě nerozloučila se starou koncepcí tzv.“podstatné shody“.[1]

„Připomínáme, že velká většina občanů Evropy je proti GMO jak v životním prostředí, tak i v potravinách“, uvedla koordinátorka genetické kampaně Greenpeace ČR Magdalena Klimovičová. „Naše životní prostředí i naši spotřebitelé si zaslouží něco více než představuje schvalování GMO na základě nekvalitních údajů a nízké úrovně vědeckých standardů, která dokonce ani nesplňují požadavky evropské legislativy na rizikovou analýzu“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *