Hovořili o možnostech spolupráce

Nové možnosti spolupráce byly tématem jednání ministra zemědělství Petra Bendla a gubernátora Samarské oblasti Nikolaje Ivanoviče Merkuškina a také ministra zemědělství Ruské federace Nilolajeva Vasiljeviče Fjodorova. Ministra Bendla na návštěvě Ruské federace doprovázela i delegace českých podnikatelů zastupujících 28 firem, a to zemědělsko-potravinářské, podniky z oborů dopravy, financování, právních služeb a softwaru a také představitelé zájmových organizací a akademické sféry.

Podle ministra Bendla je Rusko tradiční obchodní partner České republiky. Agrární obchod mezi těmito zeměmi však nenaplňuje jejich potenciál. Podle něj se otevírají další možnosti spolupráce. Jak informoval na setkání s českými představiteli zástupce gubernátora a ministr pro rozvoj ekonomiky, investic a obchodu Samarské oblasti Alexandr Vladimirovič Kobenko, Samarská oblast je jedním z nejvíce urbanizovaných a hospodářsky nejsilnějších ruských regionů. Zdejší půdy patří mezi nejúrodnější v Rusku, trpí však nedostatkem vláhy. Jejich celková výměra představuje 3,9 milionu hektarů, zemědělsko – průmyslový komplex tvoří 500 zemědělských podniků, 3500 soukromých farem a více než tisíc podniků potravinářského a zpracovatelského průmyslu. Podle Kobenka je cílem zemědělství zlepšení půdní úrodnosti a celkové posílení výroby. Proto také podle něj oblast poskytuje výraznou podporu investicím do agrárního sektoru, a to do zemědělské techniky a zařízení, na projektování a výstavbu melioračních systémů, na nákup semen, pojištění, výsadbu mnoholetých rostlin a podobně. Připomněl, že živočišná výroba je ve složité situaci, i když stavy skotu se za poslední léta zvýšily. „Chtěli bychom vytvořit podmínky pro rozvoj plemenářství a chov plemenných zvířat,“ poznamenal.
Příležitosti v moderních technologiích Podle ministra Bendla se českým podniků v této oblasti otevírají příležitosti ve všech moderních technologiích, kterých je tu nedostatek, to znamená například ve vybavení drůbežáren, v chovu masného i mléčného skotu, či v oblasti bioplynových stanic, zavlažovacích systémů a samozřejmě techniky. Petr Bendl vidí nové možnosti spolupráce i ve výzkumu a pěstování léčivých rostlin a ve vodohospodářství. „Nabízí se možnosti i v rybářském výzkumu a s tím související výměnné stáže studentů,“ uvedl na obchodní konferenci v Samaře s tím, že je nutné pokračovat v podpoře zainteresovaných ruských a českých podniků a organizací v oblastech dvoustranné spolupráce. „Jde třeba o budování farem pro chov skotu a živočišnou výrobu, o oblast genetiky rostlin a pěstování chmele, plemenářství, semenářství, testování plemenných zvířat a využívání moderních technologií v zemědělství a potravinářství. O tyto aktivity projevují zájem obě strany,“ řekl ministr zemědělství. Deset českých firem se také prezentovalo na mezinárodní výstavě zemědělské techniky Agrosalon, která se konala v Moskvě.
Některé firmy v Rusku již působí Ministr poukázal na realizace zemědělských farem v republice Baškortostán za účasti českých firem vedených společností Farmtech. Společnost rovněž podepsala jako generální dodavatel kontrakt na kompletní dodávku farmy pro 2400 dojnic v Moskevské oblasti. Farma je uváděna do provozu postupně a dokončení se očekává v roce 2013. Také vyzdvihl aktivity česko-ruského podniku Genoservis Rusko. V poslední době pak společnost Bauer Technics vyhrála tendr na dodávku obrovského komplexu pro výrobu vepřového masa v ruské republice Chakásie. Hodnota projektu pod státní garancí Ruské federace činí 14,5 miliardy rublů, což je zhruba devět miliard korun. Zahrnuje dvě komplexní farmy pro chov prasat. Každá z nich čítá kapacitu přes 150 tisíc prasat. Součástí je masokombinát s kapacitou 280 tisíc kusů skotu a 300 tisíc prasat za rok včetně velkokapacitního skladu obilí na sto tisíc tun a výrobny krmných směsí. Součástí dodávky jsou jednak komplexní soubory technologií, konstrukcí stájí, stavebních prací, i zaškolení obsluhy a řízení farmy po dobu dvou let. Dokončení projektu je plánováno na prosinec 2014. Obchod spadá pod projekt, který spustil ruský prezident Vladimír Putin v rámci programu rozvoje Sibiře. Bendl připomněl, že pozitivním signálem pro obchodníky z obou zemí je vstup Ruské federace do Světové obchodní organizace WTO.
Podle Bendla se ukazuje, že příležitostí je opravdu hodně. „Jde o to jen si najít seriozního partnera a s ním se pustit do spolupráce,“ míní ministr. Je přesvědčen o tom, že možnosti k uplatnění českých firem v této zemi nepotrvají moc dlouho. „Trh bude obsazen, vývoj jde tady velmi rychle dopředu,“ prohlásil s tím, že Rusové budou více slyšet na společné podniky, než na to, že sem někdo přijede a bude se jim snažit něco prodat. „Takový podnik má i výhody v dotacích, proto už tady je spousta zahraničních investic, zvláště německých,“ doplnil. Podle něj se tu uplatní české firmy, které jsou schopny dodávat velmi kvalitní zboží a služby za konkurenceschopné ceny.
V oblasti agrárního zahraničního obchodu je Rusko ze třetích zemí dlouhodobě nejvýznamnějším partnerem České republiky. Saldo vzájemného obchodu je přitom pro ČR vysoce aktivní. Kladné saldo mělo v letech 2004 až 2008 rostoucí charakter. V roce 2009 však došlo k propadu vzájemného agrárního obchodu na hodnotu obratu 56,2 milionu euro, což je o téměř 35 procent proti zatím nejúspěšnějšímu roku 2008. V posledních dvou letech je patrné oživení vzájemného agrárního obchodu. Kladné saldo se zvyšuje, roste vývoz i dovoz. Obrat agrárního obchodu byl v loňském roce 82,6 milionu euro, z toho vývoz do Ruska představoval zhruba 92 procent obratu (hodnota vývozu 76 milionu euro a dovozu jen 6,7 milionu euro). Dlouhodobě kladné saldo agrárního obchodu v roce 2011 dosáhlo hodnoty 69,3 milionu euro.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *