16.06.2005 | 11:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Hráz vodního díla Mostiště se opraví z rezervy státního rozpočtu

Hráz vodního díla Mostiště je v současné době v havarijním stavu požadujícím neodkladné řešení, a to nejpozději do konce tohoto roku. Problémy mají příčinu ve stavebních nedostatcích při výstavbě díla v letech 1957 až 1961. Vyčíslené náklady na opravu hráze představují částku 62,5 mil. Kč. Z výše uvedených důvodů projednal ministr zemědělství Petr Zgarba s místopředsedou vlády a ministrem financí Mgr. Sobotkou úhradu uvedených nákladů poskytnutím finančních zdrojů z rezervy státního rozpočtu, informoval mluvčí ministerstva zemědělství Martin Severa.

Výskyt poruchy byl avizován v prosinci roku 2004, a to vyhodnocením průběžného sledování chování hráze a příznaky vyplavování jemných materiálů do tzv. injekční štoly. Následovaly průzkumy a posudky expertů, které potvrdily, že porucha hráze je velmi vážná a vzniklá důsledkem nedostatků při její výstavbě. Všechny indikátory napovídají tomu, že do horní části hlinitého těsnícího jádra hráze byl použit nevhodný materiál, včetně jeho nedostatečného zhutnění. Z těchto důvodů se zvýšila propustnost, průsaky a vyplavování materiálu, vysvětlil mluvčí ministerstva.
V návaznosti na uvedený problém byla v lednu 2005 snížena hladina vodního díla o třináct metrů tak, aby nepřesáhla výšku zjištěné poruchy. Další preventivní opatření spočívalo ve snížení hladiny bočního přelivu a provedení provizorní opravy porušeného místa. Snížení hladiny vody se však projevilo zhoršením kvality vody odbírané k úpravě a následnému zásobování asi 70 000 obyvatel v oblastech Žďár n. S. a Třebíč.
Jako optimální technologie opravy byla po mnoha odborných konzultacích odborníků vodohospodářského stavitelství ČR vybrána trysková injektáž, sdělil Severa. Vlastní oprava bude probíhat ve dvou etapách. Od letošního července budou práce směřovat k odvrácení havarijního stavu opravou těsnícího jádra po celé hrázy. Tyto práce musí být ukončeny před nástupem zimního období, asi do poloviny listopadu. V roce 2006 pak půjde o činnosti směřující k zabezpečení dlouhodobého bezpečnostního užívání díla za aktuálních standardů vodních děl, vyložil postup prací. Polovinu částky na opravu hráze, tedy 31,25 mil Kč, pro s.p. Povodí Moravy který je investorem, představuje dotace. Druhá polovina bude poskytnuta jako návratná bezúročná podpora, kterou s.p. Povodí Moravy splatí v desetiletém období, upřesnil způsob financování opravy Severa.
Zároveň bude řešeno zkvalitnění technologie úpravy pitné vody příslušným rozšířením stávajícího procesu v úpravně investováním cca 25 mil Kč. Tato suma bude kryta rozpočtem Krajského úřadu Vysočina, vlastními zdroji podniku Povodí Moravy a dotací 9,5 mil Kč ze Všeobecné pokladní správy do programu MZe Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod pro Svazek obcí Žďárska.
K urychlení procesu opravy je hejtman kraje Vysočina připraven vyhlásit stav nebezpečí. Dovolujeme si ujistit obyvatele v dotčené oblasti, že jsou provedena zabezpečovací opatření, která snižují nebezpečí vyplývající z opravy hráze jak pro případné povodňové situace, tak pro eventuální problémy zásobování pitnou vodou.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down