07.01.2005 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

HRDP – agroenvironmentální opatření

Informace ke změnám žádostí

Změny půdních bloků/dílů zařazených do agroenvironmentálních opatření (AEO) hlaste až od března na změnových formulářích Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).
Postup oznamování změn výměry po 1. 1. 2005 včetně u půdních bloků/dílů zařazených do agroenvironmentálních opatření:
v rámci zjednodušení administrace pro žadatele v kalendářním roce 2005 a s ohledem na zachování rovného přístupu ke všem žadatelům vyčká SZIF s posuzováním oznámení o snížení (zvýšení) výměry půdních bloků/dílů zařazených do AEO a podaných po 1. lednu 2005 včetně, až do doby nabytí účinnosti novely nařízení vlády č. 242/2004 Sb.
Tzn. všechna oznámení, která by žadatelé podali na zemědělské agentury - pozemkové úřady či regionální odbory SZIF do doby nabytí účinnosti novely, nebudou do této doby posuzována. Doporučujeme proto žadatelům, aby veškeré změny, ke kterým dojde v registru půdy – v LPIS po 1. lednu 2005 včetně, a které mají vztah k AEO, oznámili až za pomoci speciálních předtištěných změnových formulářů současně s podáním žádosti o poskytnutí dotace, tj. v předpokládaném období od 15. 3. do 30. 4. 2005.
Podrobnější informace
1. Stávající úprava
Subjekty, u kterých došlo ke změně výměry v LPIS v důsledku uživatelských změn, mimořádné aktualizace, popřípadě komplexních pozemkových úprav, mohou být zařazeny do některého z agroenvironmentálních opatření podle nařízení vlády č. 242/2004 Sb.
V takovém případě se na ně vztahují následující podmínky:
- snížení zařazené výměry podle § 5 odst. 12 nařízení vlády č. 242/2004 Sb., oznamují do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti změny v LPIS,
- zvýšení zařazené výměry podle § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 242/2004 Sb., oznamují současně s podáním žádosti o poskytnutí dotace, nejpozději do 30. dubna kalendářního roku.
2. Připravovaná novela
V současné době je ve vnějším připomínkovém řízení novela nařízení vlády č. 242/2004 Sb., v níž se navrhuje, aby subjekt oznamoval změny týkající se zařazení do agroenvironmentálních opatření, ke kterým došlo v období od 1. ledna do 30. dubna až současně s podáním žádosti o poskytnutí dotace bez ohledu na to, zda jde o snížení nebo zvýšení výměry. Cílem této změny je, aby subjekt nemusel podávat x změnových žádostí v průběhu tohoto období, kdy ještě nemá požádáno o proplacení dotace, ale aby změny ohlásil souhrnně najednou, přestože v LPIS mohly tyto změny být zúčiněny k různému datu. Součástí novely jsou i některé další změny týkající se posuzování změn zařazené výměry do agroenvironmentálních opatření. Předpokládané nabytí účinnosti novely lze odhadovat na únor 2005.
3. Postup SZIF
SZIF připravuje technickou podporu vytváření oznámení o snížení výměry a žádosti o zvýšení výměry na AEO, která by respektovala změny navržené novelou nařízení vlády č. 242/2004 Sb. Technická podpora bude spočívat v částečně automatickém generování změnového formuláře podle aktuálního stavu registru půdy - LPIS a podle stavu zařazených bloků v AEO a bude dostupná z prostředí aplikace LPIS na zemědělských agenturách – pozemkových úřadech. To znamená, že žadatel při podání žádosti obdrží od SZIF k odsouhlasení předtištěný změnový formulář, kde budou vyplněny všechny nahlášené změny mající vztah k AEO, které žadatel ohlásil do LPIS.
Pokud tedy žadatelé nedodrží dosud platnou podmínku doručení oznámení o snížení výměry do 10 dnů SZIF ode dne jejich zúčinění v LPIS, nebude vůči nim uplatněna žádná sankce, protože nařízení vlády nedodržení této lhůty nijak bezprostředně nepostihuje.
Rekapitulace:
V zájmu zjednodušení administrace doporučujeme postup, kdy veškeré změny, ke kterým dojde v LPIS po 1. lednu 2005 včetně, a které mají vztah k AEO, mohou žadatelé oznámit až za pomoci tzv. změnových formulářů SZIF s předtištěnými údaji, vygenerovanými z LPIS. Změnový formulář lze podávat současně s žádostí o poskytnutí dotace v předpokládaném období od 15. 3. do 30. 4. 2005.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down