I letos zřejmě bude přebytek obilovin

„Přestože do sklizně je ještě daleko, lze odhadnout, že při normálním průběhu počasí se v České republice očekává celková sklizeň obilovin 7,5 až 7,7 miionu tun. Je tedy velmi pravděpodobné, že i letos dojde k přebytku, který odhadujeme ve výši 1,5-1,7 milionu tun. Proto se domnívám, že by bylo účelné vytvořit analýzu potenciálu dlouhodobého odbytu tuzemských obilovin na potravinářské i nepotravinářské využití.“ Uvedl to dnes ministr zemědělství Jakub Šebesta na Obilnářském fóru, tradičním setkání agrární veřejnosti, které proběhlo ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku.

Předpokládaná analýza by měla podle Šebesty vycházet ze čtyř významných priorit pro obiloviny, na kterých se shodli tvůrci Vizí českého zemědělství po roce 2010. Jde o využívání vysoce intenzivních pěstitelských technologií a zachování intervenčních nákupů obilovin ve stávajícím rozsahu alespoň do marketingového roku 2012/2013, respektive do doby odstranění důsledků krize a do doby, než se v České republice zprovozní zpracovatelské kapacity pro výrobu biopaliv z obilí. Dalšími prioritami jsou využívání produkce Bt-kukuřice jako suroviny při výrobě bioetanolu či bioplynu a dosažení prosperity v potravinářství a obchodu. „Analýzu odbytu obilovin považuji za strategický úkol, který by měl být výzvou pro příští vládu“, zdůraznil ve svém projevu ministr.
Za nezbytné Šebesta považuje posílení konkurenceschopnosti českého zemědělství a potravinářství ve všech regionech a výrobních oblastech. S tím úzce souvisí zvýšení a udržení stabilní úrovně míry zaměstnanosti ve venkovských oblastech. „Jednou z priorit je také zachování či zvýšení stavu hospodářských zvířat, což by poskytlo možnosti pro uspokojení domácí poptávky i pro export živočišných komodit, a zároveň pro zajištění spotřeby tuzemských krmných obilovin a luskovin,“ dodal ministr.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *