I zvířata musejí pít

Při pozorování volně žijících živočichů si každý zajisté všimne, že v horkých dnech, jako jsou ty, které nás sužují nyní, jsou zvířata aktivní jen ráno nebo až v podvečer. Jinak vyhledávají stín, zdroje vody a chladí se.

Zvířata, která člověk chová jako hospodářská či zájmová, jsou na tom jinak, jsou závislá na tom, jaké podmínky jim jejich člověk připraví. To znamená, že v létě a zejména v takovémto „způsobu léta“ je třeba pohodě chovaných zvířat věnovat mimořádnou péči. Základní nutností je, aby zvířata měla možnost neustálého přístupu k čisté vodě, a to ať jde o krávy na pastvě nebo domácí kočku či ptáka v kleci. Důležité je též aby nemohlo dojít k přehřátí prostoru, kde jsou zvířata ustájena či držena – čerstvý vzduch. A jsou–li ve výběhu, na pastvě anebo jen na dvorku, musí mít zvířata možnost skrýt se ve stínu.
Možná, že tyto věci přijdou někomu jako samozřejmé, ano, pak je to dobře. Ovšem stále je možné se setkat s tím, že někdo nechá psa či kočku zavřené v autě se zavřenými okénky a po hodině se diví, že to jeho miláček v lepším případě stěží přežil.
V těchto dnech jsou v pohotovosti i inspektoři místně příslušných veterinárních správ, aby dohlíželi na dobrou pohodu chovaných zvířat, popřípadě pomohli zajistit nápravu. U hospodářských zvířat jsou tyto horké dny nebezpečné zejména pro prasata, dobytek na pastvě, ale i ve stájích, při přepravě ale i před porážkou na jatkách, pro chovatele drůbeže, ať již chovají drůbež v halách či klecích. Povinnost zabezpečit jim odpovídající podmínky stanoví chovatelům nejen jejich morální povinnost, ale i platné veterinární předpisy.
Tedy nejen pro nás, ale i pro zvířata je třeba ve vedrech stín, čerstvý vzduch a napájení!

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *