Informace o GM organismech chybí

Množství statisticky významných informací o zpětně zjištěných socioekonomických dopadech pěstování geneticky modifikovaných plodin v Evropské unii není příliš vysoké. Často se zakládají na již předem vytvořených názorech na pěstování GMO. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes představila Evropská komise a vypracovala ji pro Evropský parlament a radu z údajů převážně poskytnutých členskými státy. Informoval o tom mluvčí Zastoupení Evropské komise v České republice Martin Stašek.

Komise ve své zprávě rovněž představila analýzu socioekonomického rozměru pěstování GMO podle mezinárodní vědecké literatury a závěrů výzkumných projektů financovaných z evropského rámcového programu pro výzkum.
Ekonomické údaje přihlížející k evropské situaci vycházejí ze studií uskutečněných v členských státech, které mají zkušenosti s pěstováním plodin geneticky modifikovaných k vyšší toleranci vůči herbicidům (HT) nebo odolnosti vůči škůdcům (Bt). Z těchto studií vyplývá, že v případě vysoké míry napadení plevelem a škůdci mohou zemědělci pěstující HT a Bt GM plodiny dosáhnout vyšších výnosů.
Ve zprávě byly vzneseny významné připomínky k důsledkům pro sociální oblast a k hospodářským dopadům, které má pěstování GMO na ostatní části potravního řetězce. Zpráva rovněž doplňuje příspěvky členských států o přehled dostupné mezinárodní vědecké literatury zabývající se sociálním a ekonomickým rozměrem pěstování GMO.
Dokazuje, že ekonomické analýzy poskytují dobrý přehled o hospodářských dopadech pro zemědělce ve světovém měřítku, zejména u HT a Bt plodin. Informace o sociálních dopadech a důsledcích na všech stupních potravního řetězce jsou však opět spíše omezené nebo dokonce úplně chybí.
Zpráva také shrnuje zjištění, k nimž dospěly výzkumné projekty financované ze zdrojů EU a zacílené na socioekonomické aspekty pěstování GMO (CO-EXTRA, SIGMEA, CONSUMERCHOICE).
Tato zpráva představuje výchozí bod pro členské státy, Komisi, Evropský parlament a všechny zúčastněné strany k prohloubení jejich úvah na toto citlivé téma. Aby však bylo možné dosáhnout konstruktivních řešení, měla by se podle Komise diskuse posunout od polarizovaných názorů uvedených ve zprávě k hmatatelnějším a objektivnějším základům.
Komise tedy doporučuje definovat spolehlivý a solidní soubor faktorů a ukazatelů, který umožní jednotně vymezit sociální a ekonomické důsledky pěstování GMO v celé EU a na všech stupních potravního řetězce.
Rovněž navrhuje zahájit reflexi o možnosti využití lepšího chápání socioekonomického rozměru při řízení pěstování GMO.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *