Informace od pramene, a to i v češtině

Jak jsme již několikrát dříve upozorňovali, od okamžiku našeho stupu do Evropské unie, tedy od prvního května letošního roku, začínají i pro nás plně platit nařízení a rozhodnutí vydávaná radou či Evropskou komisí. Protože unie nedovoluje duplicitu v legislativě, není možné věci z těchto dokumentů přenášet do našeho právního řádu. Setkáme se tak například s tím, že pro určitou oblast platí nejen náš zákon, jeho prováděcí vyhlášky a nařízení vlády, ale také různě dlouhá řada nařízení Evropské komise, rady i parlamentu. Ta jsou stejně jako i naše zákony, postupně doplňována a měněna dalšími nařízeními.

Vzhledem k tomu, že k výkladu jakékoliv legislativy je oprávněn pouze soud, není možné čekat, že by nějaká státní organizace mohla vydat něco, co by bylo stručným výtahem a výkladem nejdůležitějších momentů z dané oblasti legislativy. Zde by tedy měla pomoci různá školení, poradenské firmy a hlavně příslušné profesní svazy. Zejména ty by měly svým členům v tomto směru pomoci a je třeba říci, že většinou se o to ze všech sil snaží.

Official Journal i v češtině
Trochu potěší skutečnost, že Official Journal tedy jakýsi oficiální věstník EU vychází od počátku května i v českém jazyce. Na internetové stránce http://europa.eu.int/eur-lex/cs/oj/ se denně objevují novinky z evropské legislativy, ať již jde o předpisy, které se musejí zveřejňovat povinně, nebo nepovinně. Tak například je na této stránce možné nalézt aktualní dovozní cla obilí ze třetích zemí použitelná od daného dne. Dále třeba způsob stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen některých druhů ovoce a zeleniny pocházejících z uvedených zemí, nebo minimální ceny některých mléčných výrobků pro a nabídková řízení. Dále aktuální směnné kurzy vůči euru a také rozhodnutí Evropského soudního dvora. Tato na první pohled suchá sdělení jsou velmi důležitá, protože Evropský soudní dvůr používá precedenty. Se svou žalobou nebo naopak obranou tedy u jeho soudců uspěje ten, kdo umí s dřívějšími rozsudky Evropského soudního dvora pracovat a dokáže je vhodně aplikovat na daný problém.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *