Inspekce kontrolovala mléčné výrobky pocházející z Polska

Různé druhy sýrů, tvarohů a jogurtů pocházející z Polska, byly v průběhu března a dubna předmětem kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Tato cílená kontrola vyplynula z výsledku monitoringu situace na trhu s mléčnými výrobky. Podle poznatků inspekce výrobci produktů, pocházejících z Polska, nedodržují požadavky českých právních předpisů.

Inspektoři SZPI zkontrolovali v maloobchodní síti celkem 322 mléčných výrobků, které byly posuzovány z hlediska jejich zdravotní nezávadnosti, jakosti a správného označení. Ani u jednoho z výrobků, které byly laboratorně analyzovány, nebyla prokázána mikrobiální kontaminace. Více než polovina z kontrolovaných výrobků (166 – 51%) však byla nesprávně označena a tři z nich neodpovídaly jakostním požadavkům.
Inspekce proto uložila opatření k nápravě zjištěných nedostatků – ty výrobky, které byly špatně označeny, bude možné uvádět na český trh pouze po odstranění chyb na etiketách, ve třech případech, kdy nebyly dodrženy jakostní požadavky, bude s kontrolovanými osobami zahájeno správní řízení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *