Inspekce obhájila certifikát

Certifikát systému managementu jakosti podle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 pro Výkon činnosti správního úřadu provádějícího státní dozor v oblasti potravin získala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) již v roce 2005. Po posledním recertifikačního auditu zazněl jednoznačný závěr – certifikát ISO 9001:2001 byl SZPI prodloužen do roku 2011. Uvedla to mluvčí SZPI Martina Šmídtová.

Každý rok na inspekci prováděla společnost BVQI dozorový audit, v rámci něhož zjišťovala, zda je nastavený systém managementu jakosti dodržován a zlepšován. V září letošního roku pak na vybraných inspektorátech i na ústředním inspektorátu SZPI probíhal recertifikační audit, jehož cílem bylo prodloužení platnosti certifikátu.
Zástupci společnosti Bureau Veritas Certification (bývalé BVQI) v rámci auditu zjišťovali, zda jsou naplňovány požadavky normy ISO 9001, legislativní požadavky a zda zaměstnanci postupují v souladu s interními předpisy SZPI. Zajímali se o plánování a vyhodnocování kontrol, zkoumali namátkově vybrané kontrolní materiály, ale prověřovali například také kalibraci měřidel používaných při kontrole nebo řízení informačního systému SZPI. Činnost inspektorů mohli sledovat přímo v terénu, neboť se zúčastnili několika kontrol; například řešení podnětu spotřebitele. Audit byl velmi důkladný, přesto nebyly zjištěny nedostatky.
Auditoři mimo jiné také prověřovali, jak je SZPI připravena zvládnout mimořádné situace, jež by mohly nastat v případě vážného narušení bezpečnosti potravin v ČR. Ani v tomto případě však nebyly shledány závady, spíše naopak. „Můžeme konstatovat, že připravenost SZPI řešit jak krizové, tak i nestandardní situace je na mimořádně vysoké úrovni a vyplývá především ze signifikantního vědomí zodpovědnosti vycházející z platné legislativy,“ uvádí v závěrečné zprávě Ing. Jiří Vaníček z Bureau Veritas Certification.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *