Inspektoři jsou spokojeni se systémem rychlého varování pro potraviny a krmiva

Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF), zavedený v České republice, se blíží stoprocentní dokonalosti, řekl Adrianus Ten Velden, zástupce Evropské komise. Jeho úkolem bylo zhodnotit, jak v ČR funguje předávání informací v rámci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), ale i mezi jednotlivými českými úřady napojenými na Národní kontaktní místo RASFF (NKM), jakým způsobem reagují kontrolní orgány na hlášení o nebezpečných potravinách nebo krmivech přímo v terénu a jaký je postup při kontrole a při laboratorním ověřování vzorků potravin pocházejících ze třetích zemí. Informovala o tom mluvčí SZPI Daniela Kolejková.

Komise obdivovala také úroveň technického zajištění a zázemí inspektorů SZPI, kteří vykonávají kontrolu v terénu. „Tak moderní a kvalitní vybavení vám mohou závidět kolegové ve většině členských zemí EU“, řekl Ten Velden.
Další podrobnosti získali zástupci EK od představitelů ministerstva zemědělství, ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, Státní veterinární správy ČR, Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a Generálního ředitelství cel. Všechny tyto úřady jsou součástí českého systému rychlého varování a jsou navázány na NKM, vysvětlila Kolejková.
RASFF spojuje v podobě sítě kontrolní orgány, které dohlížejí na bezpečnost potravin a krmiv v jednotlivých členských zemích unie. Centrem systému je Evropská komise – do DG SANCO (Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitelů) přicházejí veškerá hlášení o výskytu nebezpečných potravin nebo krmiv v kterékoli členské zemi. Oznámení dostává i Evropský úřad pro bezpečnost potravin.
Zkušební provoz RASFF byl v České republice zahájen již v srpnu 2003, plnohodnotným členem systému se ČR stala po vstupu do EU. Od dubna 2004 bylo prostřednictvím SZPI do systému odesláno celkem 93 notifikací a naopak přijato 82 hlášení. Naprostou většinu z nich řešila Potravinářská inspekce. Žádné z dosavadních hlášení nebylo tak závažné, aby skutečně ohrozilo zdraví českých spotřebitelů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *