Intervenční nákup podle not unie

Letos poprvé se mohou čeští a moravští pěstitelé obilí spolehnout na intervenční nákup podle pravidel Evropské unie, která jsou dlouho dopředu dána. Na rozdíl od dosavadního českého způsobu se v unii intervenční nákup nevyhlašuje, do režimu se může kterýkoliv majitel pšenice, ječmene a kukuřice, tedy zemědělec či obchodník, přihlásit od 1. listopadu do 31. května následujícího roku.

Stejně jako v minulosti bude výkup organizovat Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), na jehož formuláři bude nutné nabídky podávat. Podmínkou je homogenní partie nejméně 80 tun vyjmenovaných obilovin, které musí být zdravé, neznečištěné a musí splňovat minimální kvalitativní parametry. Horní množstevní hranice není stanovena. Do nákupu je možné nabídnout obiloviny sklizené na území EU, které jsou v okamžiku podání přihlášky uskladněné v České republice.
Fond určí sklad a termíny
Žadatel v přihlášce uvede kromě své identifikace údaje o základních jakostních parametrech zboží a za ně také sám zodpovídá. „Pokud pracovník fondu při kontrolní přejímce zjistí, že obilí má jinou kvalitu, než je deklarovaná, odveze si ji dodávající na své náklady domů nebo do jiného intervenčního skladu,“ upozorňuje ředitel SZIF Jan Höck. Fond totiž podle něho na základě kvality stanoví, do kterého intervenčního skladu a v jakém termínu budou prodávající zboží dodávat. Harmonogram naskladňování celé partie je věcí dohody mezi nabízejícím, skladovatelem a fondem. Když se 1. listopadu sejde velké množství dodávek, může trvat určitý čas, než SZIF nabídky zúřaduje.
V kupní smlouvě, tzv. závěrečném nákupním listu, bude uvedený také výpočet dopravních nákladů podle vzájemné polohy skladu dodavatele, intervenčního centra a intervenčního skladu. Dopravu do intervenčního centra (celkem jich je 96, z toho 53 pro pšenici, 27 pro ječmen, 13 pro kukuřici a tři jsou v záloze, seznam jsme zveřejnili v Zemědělci č. 24/2004) hradí dodávající, SZIF proplatí paušální náklady podle vzdálenosti do skladu, který sám určí. Výběrové řízení na intervenční sklady teprve proběhne. Snahou fondu je, aby se v nich ukládalo obilí odděleně podle kvality.
Cena svázaná s kvalitou
Za obilí SZIF zaplatí po dodání celé partie v termínu mezi 30. až 35. dnem. Základní intervenční cena činí 101,31 eura za tunu a k ní se připočítává skladovací příplatek 0,46 eura za tunu za každý započatý měsíc. Přepočet eura na koruny se podle ředitele Höcka uskuteční podle aktuálního kursu Centrální evropské banky k datu první dodávky ucelené partie.
Výslednou cenu ovlivní náklady na dopravu a samozřejmě také kvalita zrna. Bez cenových srážek bude pšenice, která obsahuje 13,5 až 14 procent vody, s objemovou hmotností 76 kg/hl, s obsahem bílkovin 11,5 procenta a víc, s pádovým číslem minimálně 220 sec. A jaké jsou srážky se základní intervenční ceny?
Minimální parametry pšenice obecné Cenová srážka
obsah vody 14,5 % 1,0 EUR/t
objemová hmotnost 73 kg/hl 1,5 EUR/t
obsah bílkovin 10,5 % 5,0 EUR/t
sedimentační test 22 ml
celková cenová srážka 7,5 EUR/t
Pro intervenční nákup obilovin platí nařízení rady č. 1784/2003, o společné organizaci trhu obilovin, a č. 824/2000, kterým se stanoví postupy přejímání obilovin intervenčními agenturami a metody analýzy pro určování kvality obilovin. V národní legislativě stanoví bližší podmínky při provádění společné organizace trhu s obilovinami nařízení vlády č. 180/2004 Sb.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *