08.10.2001 | 01:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Inventarizace lesů v České republice

V letošním roce byla zahájena akce Inventarizace lesů v České republice. Provedením inventarizace lesů byla pověřena na základě Nařízení vlády č.193/2000 Sb. odborná organizace Ústav pro hospodářskou úpravu lesů se sídlem v Brandýse nad Labem. Inventarizace lesů bude provedena v rozmezí let 2001 až 2004, přičemž půjde o národní zjištění stavu lesů na celém území státu.

Zjišťování údajů o lesích se provádí na zkusných plochách, které jsou rozmístěny v síti 2 x 2 km tak, aby získávání údajů o lesích bylo možné opakovat na stejných místech v libovolném časovém intervalu. Takto provedená prověrka je v historii českého lesnictví ojedinělou akcí, neboť jednotnou matematicko – statistickou metodou budou zjištěny a následně zpracovány údaje pro území jednotlivých okresů, krajů, celé České republiky a přírodních lesních oblastí.
Sběr údajů na jednotlivých zkusných plochách provádí venkovní terénní skupiny. Základní údaje jsou zjišťovány přímým měřením terénními přístroji. Jedná se zejména o zmapování jednotlivých zkusných ploch a změření parametrů jednotlivých stromů. Další údaje o stavu lesního prostředí se zjišťují slovním popisem, jako je charakter terénu, určování jednotlivých druhů lesních dřevin, travin, bylin, půd, četnost a kvalita lesních cest, potoků a bystřin. Nad rozsahem a kvalitou prováděných prací dohlíží pracovníci Ministerstva zemědělství České republiky.
Celý systém sběru a zpracování údajů o lesích umožní porovnávat stav našich lesů s lesy ostatních evropských států, kde metoda národních inventarizací je již mnoho let s úspěchem používána (např. Švédsko, Finsko, Francie, Švýcarsko, Rakousko, Německo, a další).
Bližší informace lze získat na elektronické adrese - www.uhul.cz nebo na adrese organizace :
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Nábřežní 1326, PSČ 250 44, Brandýs nad Labem, telefon 0202/804481-4, fax 0202/802434. Nebo přímo u kontaktních osob: ing. Kamil Vyslyšel, náměstek pro hospodářskou úpravu a ekologii lesů, telefon : 0602/546526 a ing. Jiří Holický, vedoucí oddělení inventarizace lesů, telefon : 0602/183580.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down