Inventarizace mechů a lišejníků

Správa Krkonošského národního parku za pomoci specialistů v průběhu letošního léta zjišťovala druhy mechů, lišejníků a cévnatých rostlin na skalách v Labském dole, které jsou v zimě pokryty ledopády. Správa KRNAP tak vychází vstříc dlouhodobé diskusi, zda lezení na ledech ohrožuje krkonošskou přírodu či nikoli. Výsledky studií, které nyní odborníci zpracovávají, ukáží, zda a za jakých podmínek bude v příštích zimních sezónách možné uvažovat o vyhrazení některé lokality pro tuto aktivitu. Informoval o tom mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

„Lezení po ledopádech je dlouhodobě kontroverzní téma,“ řekl ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. „Jedni argumentují tím, že lezením nemohou poškodit vegetaci, protože je pod silnou vrstvou ledu. Bryologové a lichenologové zase vědí, že na skalách roste zcela unikátní společenstvo mechů a lišejníků. Ornitologové zase upozorňují, že ještě v průběhu lezecké sezóny začíná hnízdní období kriticky ohroženého sokola stěhovavého a v blízkosti lezeckých lokalit též přezimuje tetřívek obecný. Od jara proto pracujeme na podkladech, které nám ukáží, zda lze lezení na ledopádech na některé lokalitě povolit, či nikoli, a pokud ano, pak v jakém režimu,“ dodal Hřebačka. Součástí příprav je i inventarizace mechů a lišejníků, kterou v průběhu léta prováděli specialisté v oboru a pracovníci Správy KRNAP za podpory školitele výškových prací ze spol. Singing Rock a pracovníků CHKO Jizerské hory. Tyto podklady nyní odborníci zpracovávají. Výsledky by měly být k dispozici v průběhu října.
„Určitě nelze uvažovat o zpřístupnění lokalit v I. zóně KRNAP, to by odporovalo i nově schválenému a dlouho projednávanému návštěvnímu řádu. Ale pokud to výsledky výzkumu umožní, chceme diskutovat, zda by bylo možné vyhradit některé místo mimo I. zónu, jako je například tradiční lezecká lokalita nad Malým Labským vodopádem na konci cesty Buď fit. Toto místo ledolezci stejně navštěvují, porušují platná pravidla a reálně riskují pokutu. Pokud by existovala jasná pravidla pro lezení na této lokalitě, jsem přesvědčen, že by to bylo přínosem i pro ochranu přírody,“ uvedl Hřebačka.
Pokud studie odborníků prokáže, že lezení na ledech v uvedené lokalitě neohrožuje vzácnou bryofloru, lišejníky a cévnaté rostliny lesního pásma krkonošských karů, tak by tu ledolezci mohli legálně lézt již v této zimní sezóně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *