Investice, které mohou prospět

Argumenty ve prospěch protipovodňové ochrany a ekologických daní přinášejí dvě studie, které minulý týden zveřejnila Evropská komise. Studie ukazují, jak může politika v oblasti životního prostředí podpořit hospodářský růst posílením protipovodňové ochrany a větším důrazem na ekologické daně. Komise to uvedla na svých internetových stránkách.

První studie přináší další důkazy o celkových hospodářských přínosech, které plynou z včasných investic do protipovodňové ochrany, a druhá vyzdvihuje výhody, které s sebou nese přesun daňového zatížení z práce na využívání zdrojů a znečištění.

„Investice do protipovodňové ochrany mohou být přínosné pro celé hospodářství, zejména prostřednictvím přírodních řešení, která jsou z hlediska nákladů vysoce efektivní. Environmentální fiskální reformy mohou zvýšit příjmy státních rozpočtů v porovnání se současnou situací téměř na dvojnásobek, což bude přínosné pro naše životní prostředí a zároveň umožní snížit zdanění práce nebo schodek. To je silný argument pro změnu stávajícího stavu,“ uvedl Komisař EU pro životní prostředí Janez Potočnik.

Ze studie věnované potenciálu ekologických daní, která je založena na údajích z 12 členských států, vyplývá, že přesun zátěže ze zdanění práce směrem ke zdanění znečištění (například zvýšení daní z důvodu znečištění ovzduší a vody) by v roce 2016 přinesl výnosy v reálné hodnotě 35 miliard eur. V roce 2025 by tyto výnosy vzrostly na 101 miliard eur, a pokud by se přijaly kroky k odstranění dotací škodlivých pro životní prostředí, bylo by možné dosáhnout ještě vyšších výnosů. Potenciální výnosy se v jednotlivých státech v roce 2025 pohybují v rozmezí od úrovně mírně přesahující jedno procento HDP ročně až po 2,5 % HDP ročně.

Druhá studie se zabývá různými vazbami mezi politikou životního prostředí a hospodářskou politikou, včetně makroekonomického dopadu povodní, osvědčených postupů na podporu malých a středních podniků zaměřených na účinné využívání zdrojů a výdajů v oblasti životního prostředí ve všech členských státech. Přibližné celkové náklady na odstranění škod způsobených povodněmi v EU dosáhly během období 2002 až 2013 nejméně 150 miliard eur. Investice do opatření na snížení výskytu povodní jsou podle komise vysoce účinné, v průměru stojí zhruba šest- až osmkrát méně než škody způsobené povodněmi. Investice do ekologické infrastruktury, tj. obnovy přírodních prvků, které pomáhají regulovat a zachycovat přívalovou vodu, přispívají navíc k zachování biologické rozmanitosti a mohly by pomoci snížit stavební náklady.

Výsledky studie budou podle komise použity pro evropský semestr, což je mechanismus, který byl vytvořen v roce 2010 za účelem zlepšení koordinace hospodářských politik v zemích Evropské unie. Byl jednou z reakcí EU na finanční a hospodářskou krizi, která v mnoha zemích EU vedla k hospodářskému poklesu a rostoucí nezaměstnanosti. Evropský semestr vychází z myšlenky, že vzhledem ke značnému propojení ekonomik EU může posílená koordinace politik pomoci podpořit všeobecný hospodářský rozvoj v EU.

Prostřednictvím ekologických opatření v rámci evropského semestru komise usiluje o zajištění udržitelnosti makroekonomických politik, a to nejen po stránce ekonomické a sociální, ale i environmentální.

Z předcházející studie, která zdůraznila hospodářské přínosy související s životním prostředím a která se zabývala prováděním právních předpisů v oblasti nakládání s odpady na podporu ekologického růstu, vyplynulo, že plné provedení právních předpisů EU o odpadech by přineslo roční úspory ve výši 72 miliard eur, zvýšilo roční obrat odvětví nakládání s odpady a recyklace v EU o 42 miliard eur a do roku 2020 vytvořilo více než 400 000 pracovních míst.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down