Investor upustil od záměru vybudovat bioplynovou stanici v Jičíně

Kontroverzní stavba bioplynové stanice v Jičíně nevznikne. Společnost Orchideus jako investor vzala zpět žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby stanice. Současně vzala zpět i své poslední odvolání proti zamítavému rozhodnutí jičínského stavebního úřadu. Podle mluvčí radnice Magdalény Doležalové to fakticky znamená ukončení záměru výstavby bioplynové stanice.

Firma usilovala o stavbu od roku 2010, kdy podala žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v areálu bývalé mlékárny. Jičínský stavební úřad následně stavbu stanice dvakrát zamítl. Zdůvodnil to tím, že stavba není v souladu s územním plánem. Úřad stavbu hodnotil jako zařízení na zpracování odpadu, podle firmy šlo o výrobnu energie, která by územnímu plánu vyhovovala.

Firma Orchideus se po zamítnutí vždy úspěšně odvolala ke krajskému úřadu. Naposledy kraj věc k již třetímu projednání do Jičína vrátil v březnu 2013. Firma pak doplňovala podklady k dalšímu řízení, ale loni v dubnu požádala o přerušení řízení do 31. prosince 2014. Letos úřad v řízení pokračoval, ale v červnu jej ukončil kvůli tomu, že firma k žádosti údajně nedoplnila další potřebné podklady. Společnost se proti ukončení řízení odvolala ke krajskému úřadu.

Město jako účastník řízení se stavbou nesouhlasilo. Argumentovalo tím, že stanice bude zdrojem zápachu, rizikem přenosu infekcí a dopravní zátěže. Naposledy svůj negativní postoj k projektu dala najevo svým usnesením rada města letos v září. Investor obavy odpůrců vždy odmítal. Tvrdil, že zařízení bude moderní technologií s uzavřeným procesem fermentace bez odvodu plynných látek do ovzduší. Bioplynová stanice měla ročně zpracovávat 21 000 tun bioodpadů z celého regionu. Náklady na vybudování se odhadovaly na 140 milionů korun. V roce 2010 dostal projekt od kraje souhlasné stanovisko k posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA).*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *