Byl povolen vývoz jablek do Indie

Pěstitelé a vývozci jablek mohou po dokončeném procesu analýzy rizik škodlivých organismů vyvážet jablka z České republiky do Indie. Dovoz podléhá zvláštním stanoveným podmínkám, kterým je potřeba věnovat zásadní pozornost. Plně vstoupí v platnost po úspěšném dovozu prvních zásilek do Indie. Informovala o tom mluvčí Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Ivana Kršková.

Schválení povolení dovozu předcházela jednání Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), Ministerstva zemědělství, Evropské komise a členských států s Ministerstvem zemědělství Indie, které nyní potvrdilo platnost jejich vyhlášky upravující fytosanitární podmínky dovozu jablek z České republiky.

Zásilky musí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením (Phytosanitary certificate), které vystaví ÚKZÚZ po splnění stanovených podmínek. Jablka musí být podle sdělení Krškové prosta následujících škodlivých organismů – Adoxophyes orana (obaleč zimolezový), Archips padanus (obaleč zahradní), Cydia pomonella (obaleč jablečný), Epidiaspis leperii  (štítenka červená), Erwinia amylovora (bakteriální spála růžovitých), Forficula auricularia (škvor obecný), Harmonia axyridis (slunéčko východní), Hedya nubiferana (obaleč jabloňový), Hyphantria cunea (přástevníček americký), Leucoptera malifoliella (podkopníček spirálový), Orthosia cerasi (jarnice lipová), Pandemis heparana (obaleč ovocný), Phytophthora cryptogea, Pseudococcus calceolariae (nopálovec), Pseudococcus viburni (nopálovec indický), Ametastegia (pilatka), Byturus tomentosus (malinovník plstnatý), Cornu aspersum (hlemýždík kropenatý), Grapholita funebrana (obaleč švestkový), Grapholita molesta (obaleč východní), Operophtera brumata (píďalka podzimní), Ostrinia nubilalis (zavíječ kukuřičný), Peridroma saucia (osenice cizokrajná), Pseudomonas viridiflava a Venturia pyrina (strupatka hrušňová, strupovitost).

Před vlastním vývozem musí být jablka ošetřena chladem, a to při 0 °C a méně po dobu 13 dní, při 0,55 °C a méně (0–0,55 °C) po dobu 14 dní nebo při 1,1 °C a méně (0,55–1,1 °C) po dobu 18 dní a přeprava musí probíhat v řízených podmínkách (ošetření chladem), upozornila Kršková.

Tyto zvláštní podmínky vstoupí plně v platnost po úspěšném dovozu pěti až šesti zkušebních zásilek (prvních zásilek). Vstup zásilek je umožněn přes vstupní místa Indie.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *