Jak mohou spotřebitelé řešit přeshraniční spor

Volnost pohybu českých spotřebitelů na evropském trhu s sebou pravděpodobně přinese i nárůst přeshraničních spotřebitelských sporů. Sdružení obrany spotřebitelů České republiky začalo od 20. června 2003 poskytovat pomoc při řešení těchto problémů.

Čeští spotřebitelé při cestách do zahraničí nebo prostřednictvím internetu nakupují v cizích zemích; chtějí-li později zboží vrátit nebo reklamovat vadu, dostávají se do nezvyklé situace, neboť prodávající je daleko a sami většinou neznají platná ustanovení tamních zákonů. Pomocnou ruku při řešení tohoto typu problémů nyní nově nabízí Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS), které začalo ve prospěch domácích spotřebitelů využívat dostupné mechanizmy Evropské unie – zejména síť evropských spotřebitelských středisek, jež působí ve 13 zemích EU (mimo Dánsko a Nizozemsko) s cílem umožnit spotřebitelům využívat výhod velkého evropského trhu bez obav z možných komplikací např. při reklamaci. Prostřednictvím Evropského spotřebitelského střediska (ESS) ve vlastní zemi může „eurospotřebitel“ kontaktovat ESS v zemi, kde si něco koupil. To pak kontaktuje prodávajícího a navrhne mu přátelské řešení sporu. ESS v zemi spotřebitelova bydliště může například pomoci s překladem dokumentů, jež bude spotřebitel potřebovat, a také ho poučí o jeho právech. Pokud se běžný způsob řešení nezdaří, doporučí spotřebiteli další postup např. formou mimosoudního řešení sporů.
„Naše spotřebitelská organizace se chce podílet na vytvoření Evropského spotřebitelského střediska v ČR a všemi dostupnými prostředky se snaží jeho vznik urychlit, bohužel rozhodující je schopnost České republiky a Evropské unie takové středisko financovat. Proto naše SOS nyní alespoň rozšiřuje nabídku služeb českým spotřebitelům, kteří mají problém s nákupem v cizině. Svou pomoc jsme – vzhledem k prostředkům – schopni poskytovat domácí veřejnosti pouze v omezeném rozsahu, i to však může významně napomoci v případě, kdy jsou spotřebitelé zcela bezradní,“ uvedl František Lobovský, předseda Republikového výboru SOS.
Sdružení již deset let slouží českým spotřebitelům. Od letošního roku nabízí i zahraničním turistům důležité informace pro řešení jejich případných spotřebitelských problémů s nákupem v ČR. Najdou je na www.consumers.cz již v sedmi jazycích.
Nová služba SOS dává domácím spotřebitelům od 20. června 2003 možnost poučit se o svých základních právech, jež vyplývají z evropských směrnic a jsou zaručena ve všech zemích EU (např. délka minimální lhůty k odstoupení od smlouvy při nákupu zboží přes internet apod.), případně zprostředkuje konzultaci jednoduššího spotřebitelského problému s ESS v příslušné zemi. Ve složitějších případech předá spotřebiteli kontakt na příslušné ESS. Díky dobrým vztahům se spotřebitelskými organizacemi v přistupujících zemích je SOS schopno poskytnout základní konzultaci také v těchto případech. SOS se k problému vyjádří ve lhůtě cca 3 týdnů (podle rychlosti reakce zahraničního partnera) a poskytne spotřebiteli základní doporučení dalšího postupu.
Spotřebitelé mohou SOS kontaktovat prostřednictvím elektronické poradny na www.spotrebitele.cz. Navíc sdružení vyčlenilo speciální e-mail eurospotrebitele@spotrebitele.cz výlučně ke konzultacím přeshraničních problémů. Dotaz je možné zaslat i poštou na adresu Sdružení obrany spotřebitelů ČR, Rytířská 10, 110 00 Praha 1.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *