Jak nabízet zvěřinu: v kůži, nebo bez ní

Prověřenou, ulovenou, volně žijící zvěř (zvěřinu) lze v kůži nebo peří nabídnout místní maloobchodní prodejně, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a je na území kraje, kde byla zvěř ulovena. Bez kůže a peří, tedy rozbouraná, se smí uvádět do tržní sítě, a jedině tak smí být nabízena i do stravovacích zařízení. Informoval o tom mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Dodal, že zvěřina nabízená do restaurací smí být stahována a bourána jedině pod veterinárním dozorem, musí být posouzena jako poživatelná a musí tak být označena (ovál s číslem subjektu, zkratka státu a zkratka ES, pokud se jedná o podnik na území Evropského společenství). Seznam subjektů schválených k této činnosti lze nalézt na stránkách Státní veterinární správy www.svscr.cz. Uvedená pravidla vyplývají podle Dubna jednak z novely veterinárního zákona č. 182/2008 Sb., jednak z evropských předpisů obsažených v „hygienickém balíčku“. Jde o nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002, č. 852/2004, č. 853/2004 a č. 854/2004.
Systém veterinární prohlídky může proběhnout podle Dubna následujícím způsobem. Pokud zvěřinu posoudí bezprostředně po lovu schválená proškolená osoba, že nejeví žádné známky změn, které by mohly znamenat ohrožení konzumenta, nemusí být kus předložen úřednímu veterinárnímu lékaři a taková zvěřina může být nabídnuta i konečnému spotřebiteli. O tomto vyšetření proškolená osoba vydá prohlášení například formou razítka na lístku o původu zvěře, s uvedením data vyšetření a jeho výsledku.
Jestliže takové prohlášení není u zvěře přiloženo, uvedl dále Duben, je nutné, aby byl k úřední veterinární prohlídce předložen kus s hlavou a orgány se zajištěním jednoznačné identifikace kusu a přiložených orgánů.
Zacházení se zvěřinou, jak je kontrolována a uváděna do místní maloobchodní prodejny i do tržní sítě obecně, kontrolují orgány státního veterinárního dozoru, tedy konkrétně inspektoři místně příslušných krajských veterinárních správ, připomněl Duben.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *