03.03.2006 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak omezit riziko nákazy

Ptačí chřipka se vítězně šíří Evropou. Téměř každý den přibývají další země, které hlásí výskyt vysoce patogenního viru H5N1. Množí se i různá prvenství. Francie je například první zemí, kde nemoc propukla v chovu drůbeže (krůt), na německém ostrově Rujana se nemocí od divokých ptáků nakazila kočka. Tah ptáků nikdo nezastaví, proto neškodí, když uvedeme několik rad ministerstva zdravotnictví a Státní veterinární správy ČR pro lidi, kteří se pohybují v přírodě nebo přicházejí do těsného kontaktu s drůbeží a jinými ptáky.

Opatrní musí být i myslivci, kteří loví volně žijící ptáky.
Riziku nákazy se vystavují lidé, kteří se dostávají do kontaktu s nemocnými ptáky, jejich trusem, tělními tekutinami a sliznicemi. Virus však může být i v peří ptáků. Proto je nutné:
 nedotýkat se mrtvých nebo nemocných ptáků, ale volat nejbližšího veterináře,
 zakázat dětem si hrát s ptáky nebo s drůbeží, zejména dotýkat se mrtvých nebo "zkrotlých" ptáků,
 varovat je i před kontaktem s domácími zvířaty, zejména kočkami, ale i psy, kteří se mohou volně pohybovat po okolí a přijít do kontaktu s ptáky,
 po každém kontaktu s drůbeží si pečlivě mýt ruce,
 nevpouštět drůbež ani jiné ptáky do obydlí,
 pokud v chovu naleznete mrtvého ptáka a není možné zajistit, aby hned přijel veterinář, pak je možné s ptákem nebo drůbeží manipulovat jen v ochranném oblečení. Zejména je třeba si obléci plášť nebo velkou zástěru, která zakryje tělo, čepici, zakrývající vlasy, masku nebo vlhký hadřík přes ústa a nos, ochranné brýle, nepropustné rukavice a pevné boty,
 vyčistit a vydezinfikovat všechny místa — haly, kurníky, klece apod., kde byli nemocní ptáci drženi,
 v žádném případě, ani po důkladném tepelném opracování nejíst nemocné ptáky, ať již domácí drůbež nebo ulovené volně žijící, nekrmit jimi ani domácí zvířata, tj. psy, kočky apod., a také s těly nemocných ptáků nemanipulovat (neškubat je, nepařit, neporcovat v kuchyni aj.),
 kontaktovat lékaře, pokud se ve vašem okolí vyskytnou nemocní ptáci a někdo onemocní horečkou, kašlem nebo dýchacími potížemi.
Chovatelé by měli dodržovat pokyny veterinářů. Jde zejména o
 zákaz vstupu nepovolaných osob do hal a chovů drůbeže,
 dodržování zoohygienických zásad v chovu,
 jednorázové naskladňování a vyskladňování turnusů,
 aktivaci dezinfekčních rohoží před vstupy do jednotlivých hal a vjezdů na farmu,
 zasíťování oken, větracích otvorů a zamezení vstupu volně žijícího ptactva do hal,
 umístění chovů s výběhy pod střechu, popřípadě jednat s veterinární správou o možném řešení,
 u drobných chovů alespoň umístit krmení a napájecí vodu pod střechu, kam nemohou vnikat volně žijící ptáci,
 řádné vedení evidence o chovu drůbeže, úhynech, přesunech a veterinárních zákrocích, jak ukládá legislativa,
 hlášení zvýšených a hromadných úhynů drůbeže i ptactva veterinární službě,
 zajištění dostatečné podestýlky, krmného prostoru (krmítek), množství napaječek a větrání v halách a dodržení doporučeného počtu kusů drůbeže na čtvereční metr.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down