28.03.2022 | 01:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak prodat nebo koupit farmu?

Zemědělství stejně jako další obory prochází řadou změn. Jednou z nich je i generační obměna. Možností, jak tuto situaci řešit, je i nalezení nového vlastníka pro farmu nebo zemědělský podnik. Partnerem pro tuto náročnou změnu může být Patria Corporate Finance.

Patrie za zabývá poradenstvím při prodejích a nákupech společností a to již od roku 1994. Je 100% dceřiná společnost Československé obchodní banky, a. s.

Představení Patrie Corporate Finance

Za celou dobu své existence Patria zrealizovala na trhu v ČR více než 460 transakcí. Díky oborovému zaměření Patria aktivně působí na trhu prodejů a nákupů farem a zemědělských podniků. Největší transakcí v zemědělství pro Patrii byl prodej Úněšovského statku, který v době změny akcionářské struktury obhospodařoval přes 7000 ha půdy. Tato transakce proběhla v roce 2019. Naopak nejmenší transakce byla akvizice podniku Agrospol Starý Pelhřimov, který Patria zrealizovala v roce 2021. Podnik obhospodařoval v době převzetí půdu o rozloze 670 ha. Kromě transakcí v segmentu zemědělské prvovýroby se Patria zaměřuje i na subdodavatele zemědělců – v roce 2022 oznámila prodej společnosti AGROZET České Budějovice, kde zajišťovala poradenství pro prodávající akcionáře a v podobném oboru a v témže roce oznámila prodej firmy Křenek Forest Service, která je distributorem harvestorů značky Ponsse.

Ing. Milan Bílek, člen představenstva společnosti Patria Corporate Finance, a. s.

Stav zájmu o akvizice zemědělských podniků

Trh akvizic zemědělských podniků si prošel dvěma obdobími. První období bylo charakterizováno přebíráním podniků ze strany nynějších velkých agrokomplexů. Toto období trvalo zhruba do roku 2015 a během tohoto období cena půdy stoupala, ale ne významně v meziročním srovnání. Druhé období je ve znamení vstupu finančních investorů do zemědělství. Zprvu se jednalo o několik málo fondů, které kupovaly jenom zemědělskou půdu a následně i celé podniky. Začalo docházet k významnému navyšování cen půdy. Okolo roku 2018 se o zemědělské podniky začaly zajímat tzv. family office, což jsou společnosti, které spravují finanční prostředky bohatých osob, jejichž kapitál většinou pochází z prodejů jimi založených firem. Investiční horizont takovýchto investorů není časově omezený a díky svým předchozím podnikatelským zkušenostem koupené podniky dál rozvíjí (např. investičně, personálně, ale i akvizičně). Zároveň generují synergie s již vlastněnými společnostmi. Na trhu jsou jakýmsi protipólem poptávek od velkých zemědělských společností, které jsou nyní při nákupech spíše pasivní. Tento mix investorů přináší na trh zvýšenou poptávku a umožňuje prodávajícím nalezení vhodného kupujícího.  

Jak prodat zemědělský podnik

Na základě zkušeností lze nejlepších výsledků při prodeji farmy nebo zemědělského podniku dosáhnout neveřejným výběrovým řízením organizovaný poradcem prodávajících.

  • Proč neveřejný? Rozhodnutí o prodeji podniku je důležitý krok v životě podniku a tato citlivá informace by neměla být zveřejněna. Proto Patria nepoužívá inzerci ani jakoukoliv jinou veřejnou prezentaci prodávané společnosti. Naopak oslovuje jen předem vytipované a schválené investory. Tím, že je osloven pouze limitovaný počet zájemců, tak se i zmenšuje pravděpodobnost, že se informace o prodeji dostane na veřejnost.
  • Proč proces? Prodej společnosti není jednoduchý úkon. Mezi kupujícím a prodávajícím musí dojít ke shodě na mnoha finančních a právních otázkách. Proto je prodej rozdělen na určité milníky a v případě, že nedojde ke shodě v dané etapě, tak se nepokračuje další etapou. Celý proces trvá 6 až 9 měsíců a vyžaduje úzkou spolupráci mezi poradcem a prodávajícími.
  • Za jakou cenu bude podnik prodán? S nabízenou cenou budou přicházet investoři sami, a to ve formě indikativních a následně závazných nabídek. Samotný proces mezi investory vyvolává konkurenční prostředí, aniž by se zájemci znali nebo mezi sebou komunikovali. Obchod se uskuteční s předkladatelem nabídky s nejlepší cenou. Podmínkou prodeje je souhlas prodávajících, není zde povinnost prodat, ale je to právo. V rámci procesu prodeje není cena poradcem ani prodávajícími stanovena a je na investorech, aby předložili nejlepší nabídku. Klíčové pro investory jsou podkladové materiály zpracované poradcem, tj. informační memorandum popisující na cca 30 až 40 stranách společnost a následně tzv. data room, v rámci kterého investoři provádí hloubkovou prověrku společnosti.
  • Jak načasovat prodej podniku? Prodávejte, když nemusíte – toto je doporučení Patrie. Je to zdánlivý protimluv, ale obsahuje hodně racionality. Když už prodat podnik vlastníci musí – ať již z důvodu věku, zdravotních problémů apod. tak podmínky prodeje a cena bývají horší. Prodávající, kteří se zároveň podílí na řízení společnost, by měli počítat se svým působením ve společnosti po dobu 6 až 18 měsíců z důvodů zachování kontinuity řízení a nalezení nového managementu. Tj. při započítání délky prodejního procesu do data odchodu prodávajícího z manažerské pozice může uběhnout 12 až 26 měsíců. S tím ne všichni prodávající kalkulují.

Dopady současné turbulentní ekonomiky na hodnotu společností

Realizovatelnost prodeje a výše dosažené kupní ceny je primárně závislá na strukturální připravenosti na vstup nového investora než na aktuální fluktuaci cen zemědělských komodit a vstupů. Kupující si kupuje budoucnost firmy a za tu je připraven zaplatit kupní cenu. A pokud je současnost, resp. aktuální hospodářský výsledek zasažen enormním nárůstem vstupních cen, tak to je mimořádný výkyv, který má poradce prodávajícího vysvětlit kupujícímu a tento výkyv v hospodaření by měl být normalizován. Výše uvedené platí jen pro mimořádné okolnosti, ale neplatí pro strukturální problémy typu krátké pachtovní smlouvy, nezainvestované provozy, důchodový věk většiny zaměstnanců společnosti apod. Toto jsou problémy, které nejdou odstranit během krátké doby a v případě výskytu těchto problémů dochází k redukci kupní ceny nebo ke ztrátě zájmu o převzetí společnosti.

Zároveň se nedá předpokládat, že nastane odliv investorů ze zemědělského sektoru díky turbulentní ekonomice. Naopak, na trhu je stále přebytek peněžních prostředků. Jejich vlastníci se je snaží smysluplně zainvestovat. Zemědělství je a bude stále více součástí portfolií silných finančních skupin. Jejich motiv není jen získat zemědělskou půdu prostřednictvím kupovaných společností, ale generovat relativně malý, ale stabilní výnos ze své investice. Například roční zisk zemědělského sektoru v ČR dle ČSÚ byl v roce 2020 na úrovni 17,7 mld. Kč. I když dochází v čase k určitým výkyvům v dosaženém zisku, lze zisk v zemědělství považovat z dlouhodobého hlediska za stabilní. Důvodem je vedle úspěšné podnikatelské činnosti zemědělců zejména nastavení robustní Společné zemědělské politiky EU, ale i národních dotací ČR.

ČSOB a změny vlastnictví zemědělských podniků

V případě koupě farem a podniků je ČSOB připravena financovat danou transakci. S ohledem na vysokou cenu zemědělské půdy, resp. nízkou návratnost ve vazbě na cenu půdy, vychází ČSOB klientům vstříc. ČSOB při financování zohledňuje tržní cenu zemědělské půdy a samotné financování může být realizováno se splatností úvěru až 30 let. Tímto odborným a proklientským přístupem daný podnik lépe pokryje své závazky díky nižším splátkám jistiny úvěru v průběhu splácení.

V případě prodeje podniků nabízí ČSOB své služby také v rámci privátního bankovnictví. Správa získaných prostředků z prodeje může být tak jednoduší, včetně zapojení speciálních produktů, které jsou určeny pouze pro klienty privátního bankovnictví.

V případě, že řešíte otázku prodeje či nákupu farmy nebo zemědělského podniku, neváhejte se obrátit na jakoukoliv pobočku firemního nebo privátního bankovnictví ČSOB nebo přímo e-mailem.


Milan Bílek je členem představenstva společnosti Patria Corporate Finance, a.s. dceřiné společnosti ČSOB. Je odpovědný za řízení týmu Patria Corporate Finance a projekty pro domácí a zahraniční klienty v oblasti Corporate Finance (M&A, divestice, oceňování podniků a vypořádání mezi vlastníky.

Milan Bílek má více než 20 let zkušeností v oblasti firemních financí, správy majetkových účastí a kapitálových trhů. Před příchodem do Patrie pracoval v oblasti Corporate Finance pro poradenskou společnost TPA Group, kde se podílel jak na domácích, tak i přeshraničních transakcích. Mezi jeho realizované transakce patří: poradenství společnosti DITON při převzetí a restrukturalizaci dluhu společnosti Beton Brož, poradenství společnost EAA-OIL při převzetí společnosti HI-OIL, vypořádání mezi vlastníky společnosti EKO Logistics, poradenství při prodeji společností Farmtec do vlastnictví koncernu AGROFERT, poradenství při prodeji společnosti 2VV do rukou švédského koncernu System Air a řada dalších. V Patrii řídil prodej společnosti Úněšovský statek do rukou family office Tomáše Němce (Consilium), akvizici společnosti ARDEAPHARMA pro Charing Cross Scientific, akvizici Smetanová cukrárna pro investora COINTRA, převzetí společnosti DEVA Nutrition investorem GD Derma, prodej společnosti Křenek Forest Service finskému koncernu Ponsse a prodej společnosti AGROZET České Budějovice do rukou investora GES GROUP. *

Titul inženýra získal na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích při studiu provozní ekonomie na Zemědělské fakultě.


Petr Kopeček
ČSOB

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down