Jak rozpoznat zdravé ryby

Následkem povodní, kdy mohou být vodní toky a rybníky kontaminovány odpadní vodou z jímek či kanalizace, obsahem hnojišť nebo ropnými produkty, může být zdraví ryb poškozeno nebo dojít k jejich úhynu. Posoudit, zda jsou ryby zdravé, popřípadě zda je naděje na jejich záchranu, mohou zkušení rybáři a inspektoři krajských veterinárních správ. Pro první posouzení může posloužit jednoduchá pomůcka, zda u ryb funguje únikový reflex, popřípadě branný reflex anebo reflex ocasní. Uvedl to mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

Zdravé ryby jsou od přírody plaché, to znamená, že na každý zevní podnět, jako je pohyb kolem nádrže nebo řeky, stín dopadající na hladinu nebo prudké osvětlení, reagují tak, že rychle hledají možnost úniku do bezpečí. Obranný reflex lze pozorovat tehdy, pokud jsou vyloveny. Prudce se zmítají, snaží se vyskočit a dostat se zpět do vodního prostředí. Druhy s hadovitým tělem, jako například úhoř, se vlnivým pohybem snaží dostat také zpět do vody. A ocasní reflex spočívá v tom, že pokud je ryba držena na boku, tak ocas směřuje šikmo vzhůru a ocasní ploutev je vějířovitě rozevřená. V případě, že se ryby nesnaží uniknout nebo mají ocas pokleslý, není něco v pořádku. Pak je na místě příčinu změny zdravotního stavu zjistit, vyšetřit, upozornil, Duben.
Když dojde k úhynu ryb, je nutné příčinu také zjistit. Místně příslušná krajská veterinární správa již zná, jakým způsobem a za jakých podmínek uhynulé ryby se neškodně odstraní, doal mluvčí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *