03.12.2007 | 12:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak rychle řešit problémy v unii

Dosáhnout svých práv mohou podnikatelé i občané žalobou k Evropskému soudnímu dvoru. To je však příliš dlouhá a také nákladná cesta. Relativně rychlé řešení problémů (řádově v týdnech), které přináší nesprávná aplikace legislativy týkající se jednotného trhu unie, nabízí organizace Solvit.

Jde však jen o problémy občanů nebo podniků se státními orgány druhého státu. Jsou to například různé překážky, které brání dovozu výrobků do daného státu, problémy s povolením k pobytu, s uznáváním diplomu či jiné odborné kvalifikace, otázky daní z příjmu, dále zaměstnanecká práva, sociální zabezpečení či registrace motorových vozidel. Solvit se nezabývá spory mezi podniky či spotřebiteli a výrobními podniky. Centra Solvitu jsou součástí správy jednotlivých zemí a vyskytují se v každém členském státě unie a také v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.
Solvit vznikl v roce 2002, jeho provoz zajišťují členské státy, zázemí a eventuálně i pomoc při složitějších problémech poskytuje Evropská komise.
Na centrum Solvit je možné zatelefonovat, faxovat či poslat e-mail. Telefonní číslo nejbližšího centra Solvit sdělí na telefonní bezplatné lince 0080067891011. A ještě důležité upozornění: Tím, že se občan nebo podnikatel obrátí se žádostí o pomoc na systém Solvit, se nepřerušují žádné lhůty, které podle právního systému dané členské země je třeba dodržet, aby jeho práva zůstala zachována (tedy například právo odvolat se proti správnímu rozhodnutí). Solvit by se také neměl používat tehdy, pokud již danou věc řeší soud.
Když centrum Solvit dostane žádost o pomoc při řešení problému, nejprve ji podrobně prozkoumá a ujistí se, že jde skutečně o nesprávné použití předpisů platných pro jednotný trh unie a že žádost obsahuje všechny potřebné informace. Pak předá případ do on-line databáze, z níž se automaticky dostane do řídícího Solvit centra členské země, kde problém vznikl.
Příklad vyřešeného případu
Finští celníci nechtěli pustit do země švédský výrobek z ovoce proto, že na obalu nebyly vyznačeny všechny suroviny odděleně a v sestupném pořadů podle snižujícího se hmotnostního podílu v produktu. Je sice pravda, že finské orgány mohou požadovat, aby značení bylo v souladu s legislativou EU, ale odmítnutí přístupu výrobku na finský trh bylo nepřiměřenou reakcí na chyby ve značení a výrobek nepředstavoval žádné nebezpečí pro zdraví konzumentů. Finské centrum Solvit přesvědčilo příslušné finské orgány, aby švédskému výrobci poskytly tři měsíce na změnu značení a mezitím povolily zmíněnému výrobku přístup na finský trh. Tento případ centrum vyřešilo během jednoho týdne.
Kde najít informace
O právech, jež mají občané v unii, a tedy i o těch, která souvisejí s jednotným trhem, informuje například internetová stránka http://www.europa.eu.int/youreurope. Na ní je možné zvolit libovolný úřední jazyk EU, tedy i češtinu.
České národní Solvit centrum má e-mailovou adresu solivt@mpo.cz. Kontaktní adresa systému Solvit v Evropské komisi je solvit@cec.eu.int, internetová adresa: www.europa.eu.int/solvit.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down