26.08.2004 | 09:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Jak se vyhnout problémům při pořádání výstav zvířat

Blíží sezóna pořádání výstav hospodářských a zájmových zvířat. Co v takovém případě musí pořadatel podniknout?

Výstavu lze podle platných předpisů považovat za svod zvířat. Veterinární zákon pod pojmem svod zvířat rozumí soustředění zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, jde zejména o trhy se zvířaty, výstavy nebo přehlídky zvířat, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže. Pro tyto akce jsou již tradičně stanovovány veterinární podmínky, které jsou nezbytné, aby s konáním akce mohla vydat souhlas příslušná obec.

Při tom je nutné rozlišit, zda jde o akci domácí, anebo s mezinárodní účastí. Pokud jde o akci domácí, musí se pořadatel písemně obrátit na místně příslušnou krajskou veterinární správu, popřípadě na Městskou veterinární správu Praha, aby stanovila veterinární podmínky. Pokud jde o akci s mezinárodní účastí, musí se s požadavkem na stanovení veterinárních podmínek obrátit písemně na Státní veterinární správu ČR, odbor ochrany zdraví zvířat.

Nové je to, že v souladu s novelou zákona na ochranu zvířat proti týrání a novou vyhláškou č. 192/2004 Sb. je každý chovatel nebo pořadatel takové akce, tj. veřejného vystoupení anebo svodu zvířat, povinen příslušnému orgánu veterinární správy předložit spolu se žádostí o veterinární podmínky též "Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat", který musí být schválen Ústřední komisí pro ochranu zvířat (ÚKOZ). Splnění těchto podmínek je nezbytné k následné žádosti, kterou předkladatel musí předložit místně příslušné obci se žádostí o souhlas s pořádáním veřejného vystoupení nebo svodu zvířat.

Veterinární podmínky vycházejí ze zásad ochrany zdraví zvířat a ochrany před šířením nákaz. Podmínkou konání akce je příznivá nákazová situace. Dále jsou pak samozřejmě stanoveny požadavky na účastníky, aby při svodu doložili potvrzení o klinickém popřípadě laboratorním vyšetření zvířete, potvrzení o vakcinaci proti těmito podmínkami stanoveným nákazám apod.; popřípadě, aby předložili veterinární osvědčení o nákazové situaci, které pro tyto účely vydává v případě mezikrajských nebo mezinárodních akcí příslušná krajská veterinární správa v místě původu zvířete. V žádném případě se nelze spolehnout na pouhé ústní sdělení. Žádost musí být podána písemně a stanovení podmínek je uděleno též písemnou formou. Splnění veterinárních podmínek i podmínek ochrany zvířat posléze i orgány státního veterinárního dozoru kontrolují a při jejich nesplnění mohou svod či výstavu ukončit. Tyto případy jsou však velmi výjimečné.

Podmínky ochrany zvířat mají zajistit zvířatům v souladu s předpisy příslušnou požadovanou péči a pohodu a vyloučit provádění takových činností, které by zvířatům mohly způsobovat utrpení. Celý postup lze v souladu s prováděcí vyhláškou č. 192/2004 Sb. k zákonu na ochranu zvířat proti týrání shrnout následovně:

Žadatel musí, s ohledem na místo pořádání, písemně požádat o stanovení veterinárních podmínek místně příslušnou krajskou veterinární správu nebo Městskou veterinární správu v Praze, která je podle § 22 zákona na ochranu zvířat orgánem ochrany zvířat.

I. Žadatel, který je členem zájmového sdružení (např. Českomoravského svazu chovatelů, Českomoravské myslivecké jednoty, Českomoravské kynologické unie, některého ze svazů chovatelů skotu, Rybářského sdružení ČR, apod.) uvedeného v jím vydaném "Řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu", uvede v žádosti pro schválení podmínek ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu adresované krajské veterinární (popřípadě městské) správě:
a) jde-li o právnickou osobu název a sídlo, a jde-li o fyzickou osobu jméno, příjmení a trvalý pobyt,
b) pokud není žadatel osobou, která jako pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu daného veřejného vystoupení nebo svodu zvířat za dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a péče o zvířata, uvede v žádosti jméno jím pověřené konkrétní odpovědné osoby, kterou tímto úkolem pověřil,
c) charakteristiku (například okresní výstava, mezinárodní soutěž), dobu a místo konání veřejného vystoupení nebo svodu,
d) druh, pohlaví a věkové kategorie zvířat, které se zúčastní veřejného vystoupení nebo svodu,
e) prohlášení, že je členem zájmového sdružení uvedeného Řádu s tím, že průběh veřejného vystoupení nebo svodu bude zabezpečen v souladu s tímto Řádem,
f) popřípadě na vyžádání orgánu ochrany zvířat kopii schváleného Řádu předloží.

II. Žadatel, který je právnickou nebo fyzickou osobou, která není členem zájmového sdružení, které má schválený Řád a přitom sám pořádá veřejné vystoupení nebo svod zvířat, předloží žádost s náležitostmi stanovenými vyhláškou a současně musí předložit k danému veřejnému vystoupení nebo svodu zvířat příslušný Řád, který byl schválen k tomuto účelu Ústřední komisí pro ochranu zvířat (ÚKOZ). O schválení Řádu žádá tento žadatel ÚKOZ individuálně.

III. Jedná-li se o svod stanovených druhů hospodářských zvířat, a to skotu, ovcí, koz, či prasat, musí vždy požádat pořadatel Českomoravský svaz chovatelů (který vede centrální evidenci) o přidělení registračního čísla svodu, aby chovatelé měli kam hlásit přesuny zvířat. Toto vyplývá z vyhlášky č. 136/2004 Sb. o označování a evidenci zvířat (§ 28, odst. 2).

Stanovení takovéhoto postupu by mělo přispět k jednotnému řešení žádostí a předcházet případným problémům. Při jakýchkoli nejasnostech a pochybnostech je nejlepší, aby se pořadatel obrátil na příslušnou krajskou či městskou veterinární správu, popřípadě na Ústřední komisi pro ochranu zvířat (sídlí v budově Ministerstva zemědělství ČR). Připomínám, že žádosti je pak pochopitelně nezbytné vyřizovat písemně.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down