Jak správně rozmetat hnojiva

Nejpoužívanějšími hnojivy jsou granulovaná, granulovaná s povrchovou úpravou a prilovaná, což je název pro hnojivo kulatého tvaru s vnitřní dutinou. Dalšími jsou hnojiva minerální, krystalická a míchaná. Rozmetat tato míchaná hnojiva, takzvané blendy, nebývá správná volba, jelikož i po perfektním promíchání se separují jednotlivé velikostní, váhové a tvarové frakce. K separaci dochází při přepravě, plnění rozmetadla i při vlastním rozmetání.

Kvalitu rozmetání ovlivňuje několik hlavních faktorů. Rovnoměrnost rozmetání je dána přesností rozmetacích obrazců a jejich vzájemným překrýváním. V praxi se používají dva rozmetací obrazce – trojúhelníkový a trapézový (lichoběžník). Trojúhelníkový je pro praxi výhodnější v tom, že není tak náchylný na následující chyby, které se v praxi dělají a velmi těžko se jim zabraňuje.
Dalším faktorem je přesnost jízdy. Tím není myšlena rychlost nebo změna rychlosti, ale dodržování vzdálenosti od předchozí jízdy. Pokud vždy hnojíme v „kolejácích“, tak problém nevzniká, ale v případech rozmetání naslepo je velký rozdíl v rovnoměrnosti mezi trapézovým a trojúhelníkovým obrazcem. U trapézu je totiž náchylnost na úchylku ve směru jízdy vysoká díky strmé charakteristice na okrajích obrazce.
Výška rozmetadla nad povrchem a náklon hrají také podstatnou roli. Uživatelé rozmetadel jsou jen lidé a jak se říká, nikdo není dokonalý. Tudíž chyby v připojení rozmetadla se prostě dějí a některá rozmetadla s trapézovým obrazcem (rozmetadla s kónickým kotoučem nebo nakloněným stolem) jsou na přesnost tohoto nastavení velmi náchylná. Tím není řečeno, že jsou špatná, ale že je třeba na správné nastavení více dbát.
Nelze zapomenout na vítr. Tento vliv vypadá trochu zvláštně, ale je rozdíl v tom, že nakloněná rozmetací rovina rozmetá hnojivo do dálky i do výšky a v bodu kulminace je hnojivo náchylnější na vliv větru v porovnání s rozmetadly s vodorovnou rovinou rozmetání (plochý kotouč ve vodorovné rovině, rozmetání kyvnou hubicí).
Trapézový obrazec má i výhody a při přesném dodržování zásad správného nastavení, které je v praxi obtížné dosáhnout, bude trojúhelníku zdatným konkurentem. Ale zpátky k výhodám. Ta praktická je vlastně asi jen jedna, a to je rozmetání na hranici pozemku díky strmější charakteristice obrazce. Pokud nepoužíváme žádné uzpůsobení na ohraničené rozmetání, je přehoz menší než u obrazce trojúhelníkového.
Další kapitolou je rozmetání na svahu, jak ve směru vrstevnic, tak proti svahu a ze svahu. Tam jsou rozdíly také značné. Byla zde už zmíněna náchylnost na správné nastavení a svah nám toto nastavení nikdy nevylepší. To je „A“, ale k tomu patří ještě „B“. Rozmetadla, kde je hnojivo sypáno do určitého místa kotouče, se na svahu chovají podstatně jinak i z důvodu, že na svahu se hnojivo sype do jiného místa, což mění charakteristiku rozmetacího obrazce. Jsou ale rozmetadla, která tento vliv úspěšně eliminují a místo kontaktu hnojiva a rozmetacího kotouče je stále stejné na svahu i na rovině.

Přizpůsobení rozmetadla hnojivu

Není granule jako granule. Tvar, povrch, měrná hmotnost a velikost jednotlivých frakcí hnojiv je různá a pokud se tomu nedokáže rozmetadlo přizpůsobit, výsledek nemůže být uspokojivý.
Například běžné granule letí vzduchem pomaleji než granule povrchově upravené, i když budou mít stejnou měrnou hmotnost i stejné velikostní frakce. To musíme rozlišit. Jinak musíme aplikovat dvě na pohled stejná hnojiva „jen“ s rozdílnou měrnou hmotností. Dnes, kdy se přechází na velké pracovní záběry nad 18, resp. 24 m, je to obzvláště důležité. Jsou rozmetadla, u kterých to je snadné, ale není jich mnoho. U jiných je to složité, u dalších prakticky nemožné.

Šetrnost rozmetacích lopatek

Na kvalitě granulace závisí příčná rovnoměrnost rozmetání. Pokud jsme zaplatili vysokou cenu za kvalitní hnojivo, řádně jej dopravili a uskladnili, pak by byla velká škoda hnojivo poškodit rozmetadlem, a tím zhoršit výsledek rozmetání. Sypeme-li hnojivo na rozmetací kotouč a lopatky do něj nešetrně tlučou, dochází k poškození granulace a velkému rozprachu. Tyto zlomky a prach si pak letí kam chtějí či kam je vítr zavane, takže část hnojiva nedoletí kam má, což zhoršuje rovnoměrnost aplikace. Tato skutečnost se nám v horších případech časem znázorní jako pruhy na poli a potom jako polehlé pásy plodin. Šetrnost je důležitá hlavně v případech, kdy kvalita granulace již není dobrá. O to více bychom k hnojivu měli být šetrní. Co se týče šetrnosti, ještě jedna věc se na poškozování granulace významně podílí, a to čechrač násypky. Pomaluběžný čechrač je vždy velkou výhodou.

Rozmetání na okrajích polí

Před několika málo lety si s kvalitou rozmetání na okrajích polí moc lidí hlavu nelámalo. Teď se to velmi rychle mění a každý si chce pohnojit jen to svoje pole a správnou dávkou. Nejjednodušší je hydraulické naklápění rozmetadla. Je pohodlné, vhodné pro menší pracovní záběry do 24 m, ale je ovlivňován rozmetací obrazec, a tudíž i rovnoměrnost. Dalším způsobem je použití hraničního kotouče, který je třeba vyměňovat, což není moc praktické. Nejpřesnějším se jeví turniketové deflektory, které se při jízdě na okrají pozemku ručně nebo hydraulicky přestaví do úrovně rozmetacího kotouče a usměrňuje se tím tok hnojiva. Některé tyto deflektory jsou pevné, další seřiditelné podle druhu hnojiva a pracovního záběru.

Rozmetací tabulky

Samostatnou kapitolou jsou rozmetací tabulky, bez kterých se neobejdete. Jenže takové tabulky stárnou rychleji než rozmetadlo a je třeba mít možnost si je aktualizovat. Každý dobře ví, že sortiment hnojiv se mění, stejně jako výrobci a distributoři, a s tím se mění i vlastnosti hnojiv. My se tak potřebujeme jiným druhům hnojiv přizpůsobit.
Renomovaní výrobci rozmetadel testují každoročně stovky tun nových hnojiv, aby rozmetací tabulky aktualizovali. Nejjednodušší cestou, jak získat nejčerstvější informace, je internet. Jen málo výrobců rozmetadel takovou službu nabízí a když ano, tak mnohdy jen v cizích jazycích. Je jen pár výjimek těch, kteří své tabulky mají na internetu, mimo jiné i v českém jazyce. A to ještě interaktivním způsobem, kde postup uživatele navádí, aby zadal jen model rozmetadla, dávku, rychlost a parametry hnojiva a výsledkem je tisk stránky s optimálním nastavením rozmetadla.

 

Klíčové informace

– Rozmetání míchaných hnojiv představuje určité riziko.
– Rovnoměrnost rozmetání je dána přesností rozmetacích obrazců a jejich vzájemným překrýváním.
– Rozmetadlo je třeba přizpůsobit konkrétnímu hnojivu.

 

Ing. Josef Krupička, CSc.Česká zemědělská univerzita v Praze

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *