Jedna dohoda mezi cukrovarníky a řepaři je zřejmě neprůchodná

Uzavřít jedinou mezioborovou dohodu na národní úrovni, která by vyvážila práva a povinnosti pěstitelů cukrovky a jejích zpracovatelů, bude v českých poměrech v blízké době pravděpodobně nemožné. Interprofesních smluv, jak se těmto dohodám také říká, bude nejspíš více, smiřují se představitelé svazu pěstitelů.

„Pro letošek se asi nepovede uzavřít mezioborovou dohodu, o to důležitější bude kupní smlouva,“ konstatoval předseda Svazu pěstitelů cukrovky Čech Zdeněk Joudal na nedávném setkání řepařů a cukrovarníků v Bezně u Mladé Boleslavi. Připomněl, že celostátní svaz preferuje jednu dohodu se všemi zpracovateli, připouští ale i jiné varianty, pokud se všichni neshodnou na jednom společném znění. Český a moravský svaz oslovil v této věci Českomoravský cukrovarnický spolek, Svaz nezávislých výrobců cukru a Cukrovar Prosenice, který není nikde organizovaný. Ovšem i řada pěstitelů není členem řepařského svazu.
Předsedovi představenstva a generálnímu řediteli společnosti Cukrovary TTD Oldřichu Reinbergrovi se nelíbí rozdíly ve smluvních vztazích, které jsou mezi dodavateli a odběrateli v Čechách a na Moravě. Upozorňuje, že se nestejný přístup projevuje v cenách řepy, způsobu výkupu i dopravě. „Zásadní podmínky by měly být srovnatelné a právě interprofesní dohoda má rozdíly odstranit,“ zdůrazňuje Reinbergr. Přivítal, že ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) chtějí vytváření těchto dohod usměrňovat.
Proti jednotné mezioborové dohodě se vyslovil například generální ředitel společnosti Eastern Sugar ČR Štěpán Hodač. „Nivelizace jsme si za minulých čtyřicet let užili dost. Naše společnost má svou interprofesní smlouvu, byť jednodušší. Čechy a Morava mají svá specifika, konkurenceschopnost moravských pěstitelů je větší, a to se musí vzít v úvahu,“ prohlásil na setkání v Bezně.
Zástupce ministerstva zemědělství Robert Adamec konstatoval, že uzavření mezioborové dohody není povinné. „Její existence ovšem přináší mnoho výhod pro pěstitele cukrové řepy i výrobce cukru. Obě smluvní strany si především upraví všeobecné podmínky nákupu a prodeje cukrovky, které se musí následně zohlednit v jednotlivých smlouvách o dodávkách řepy na období, po který mezioborová dohoda platí,“ řekl. V Evropské unii se podle něho nejčastěji uzavírá na úrovni členského státu mezi výrobci cukru nebo jejich organizací a sdružením prodejců cukrovky, přičemž tyto spolky jsou uznávané státem. Možná je také dohoda mezi skupinou organizací výrobců cukru a skupinou organizací prodejců cukrovky. Může jít také o ujednání na nižší úrovni, pokud pěstitelé dodávají nejméně šedesát procent celkového množství řepy do cukrovaru.
Hlavními výhodami mezioborových smluv, které Adamec jmenoval, jsou rozhodčí doložka upravující způsob řešení sporů, dále možnost převést cukr v kvótě B a C do následujícího hospodářského roku. „Obě strany si mohou také upravit řadu náležitostí svých vzájemných vztahů odlišně od předpisů unie, pokud jsou takové odchylky přípustné,“ poznamenal. Dohoda může podle Adamce stanovit pravidla pro rozdělení množství cukrovky, kterou se výrobce rozhodne nakoupit před zasetím na výrobu cukru v kvótě A, mezi jednotlivé pěstitele. Dále lze upřesnit pravidla pro výběr a dodávku osiva, minimální obsah cukru v dodávané řepě, prémie nebo pokuty za brzké či pozdní dodávky, podmínky nakládání s řízky, pravidla pro přepočet množství dodané cukrovky na množství cukru podle cukernatosti.
Jak Adamec také upozornil, stát může významně zasahovat do vztahů mezi pěstiteli a zpracovateli a přijmout kroky na ochranu jedné či druhé strany, pokud neexistuje mezioborová dohoda. Rovněž tu stát kontroluje, zda je v souladu s unijními předpisy. Tento dohled bude podle Adamce vykonávat SZIF. „Je oprávněn si vyžádat ověřené kopie smluv o dodávkách cukrovky i mezioborovou dohodu. Pokud si je bude chtít vidět Evropská komise, členský stát je povinen tyto tiskopisy předložit,“ informoval zástupce ministerstva.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *