Jednání o reformě společné zemědělské politiky EU bude tento týden pokračovat

Jednání ministrů zemědělství o reformě společné agrární politiky Evropské unie v Lucemburku bylo minulý týden přerušeno a bude pokračovat zítra a pozítří týden. Za českou stranu se jej zúčastní náměstek ministra zemědělství pro záležitosti Evropské unie Miroslav Toman.

Česká republika podle ministra zemědělství Jaroslava Palase reformu podporuje, protože se sama v agrární koncepci vydala stejnou cestou. Již nyní poskytuje větší podíl z celkových dotací na tzv. mimoprodukční funkce zemědělství, než je běžné v EU. Uskutečnění navrhovaných změn navíc zkrátí období, které dělí přistupující státy od vyrovnání zemědělských podpor na úroveň v současných členských zemích.
K jádru reformy patří návrh Evropské komise oddělit závislost zemědělských subvencí na objemu zemědělské výroby, která vede rolníky k nadprodukci. Farmáři by tak nedostávali platby podle toho, kolik vyrobí určité komodity, ale podle jiných měřítek, například ekologických standardů. Další důležitý bod je postupné snižování přímých zemědělských plateb, podle návrhu komise až o 19 procent do roku 2012. Uspořené peníze mají směřovat do rozvoje venkova. Palas se domnívá, že pro české zemědělce je ústup od vysokých produkčních podpor výhodou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *