Jednání o zákonu o ochraně půdy bylo přerušeno

Legislativní rada vlády dnes přerušila jednání o zákonu o ochraně zemědělského půdního fondu. Návrh novely, jejíž součástí je i zákon o Státním fondu životního prostředí ČR, má ministerstvo životního prostředí jako předkladatel přepracovat. Normu má zároveň doplnit podle připomínek legislativců a předložit ji legislativní radě znova, informoval Jiří G. Souček z tiskového oddělení kabinetu ministra pro lidská práva a legislativu Jiřího Dienstbiera. Termín dalšího projednávání zatím určen nebyl.

Ministerstvo životního prostředí připravilo návrh novely, která má snížit platby za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Zároveň ale ruší výjimky z plateb odvodů pro dopravní či průmyslové stavby. MŽP chtělo novelou vyjít vstříc investorům a zároveň nasměrovat stavby na méně kvalitní zemědělskou půdu. Odvody by se měly snížit novým způsobem jejich výpočtu. Úřad navrhoval, aby se u půdy nejvyšší bonity nově koeficienty ekologické váhy nesčítaly, ale použila se jedna nejvyšší hodnota.
Návrh poplatků za zábor zemědělské půdy kritizovali například ochránci přírody. Poukazovali na to, že koeficienty se uplatňují také v chráněných krajinných oblastech a jejich snížení by mohlo vést ke zlevnění výstavby v přírodně cenných územích.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *