Jednání rady doprovázely protesty

Hlavně zpráva vysoké skupiny pro mléko a její závěry i záměry belgického předsednictví měla na programu červencová rada ministrů zemědělství členských zemí Evropské unie.

Belgické záměry Především budoucnost společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2013 a řešení pro odvětví mléka budou hlavními prioritami začínajícího belgického předsednictví. Podoba nové SZP by se měla probírat na zářijovém neformálním jednání ministrů zemědělství a poté na jejich prosincové radě. Diskusi otevře konference o výsledcích veřejné konzultace, která se koná počátkem tohoto týdne. Základem jednání o mléčném sektoru jsou závěry skupiny na vysoké úrovni, které ministři probírali již na svém pondělním jednání. Belgie předpokládá, že ke konsenzu v této otázce by rada mohla dojít již v září.
Co s mlékem
Ministři se zabývali závěry vysoké skupiny pro mléko (podrobně viz Zemědělec č. 27).
Potřebu posílit smluvní vztahy mezi producenty mléka a mlékárny pociťuje většina členských zemí. Některé by však daly přednost flexibilnějšímu systému, který by mohl brát v úvahu situaci v různých členských státech. Jiné preferovaly vypracování společného standardu závazného pro všechny smlouvy.
Skupina odborníků také doporučila zavést pro mléko podobné mezioborové organizace, jaké fungují v sektoru ovoce a zeleniny. Ani zde nebyly názory jednotné a některé delegace varovaly před vytvářením dalších výjimek a zvyšováním spefičnosti zemědělské produkce.
Stejný názor neměli ministři ani na tržní opatření. Zatímco někteří požadovali, aby se jejich paleta rozšířila o další nástroje umožňující omezení pohybu cen, jiní považují existující opatření za dostatečná. Shoda nebyla ani v otázce označování původu výrobků. Zatímco některé členské státy by přivítaly, aby bylo povinné, další by uvažovaly o pouze dobrovolném a jiné viděly v tomto značení překážku pro volný trh. Některé země navrhovaly dobrovolné značení, které by informovalo spotřebitele o vysokých standardech výroby či o regionálním původu. Ministři by se měli k řešení sektoru mléka vrátit v září. Komise předpokládá, že příslušné návrhy úprav legislativy předloží do konce roku.
Jednání doprovázely protesty farmářů Připravovaná reforma trhu s mlékem byla důvodem, proč jednání rady doprovázely protesty farmářů. Chovatelé se obávají zejména smluv mezi zemědělci a velkými producenty mléka, které mají být povinné. Mají strach, že budou nuceni přistoupit na nižší výkupní ceny. Slabá pozice mlékáren na trhu může způsobit, že budou nuceny uzavírat nevýhodné kontrakty, které dopadnou i na farmáře. „V budoucnosti se přitom nic nezmění do té doby, než budou mít producenti v ruce nástroje, které jejich pozici na trhu posílí,“ vysvětlil Romuald Schaber z mlékárenské asociace EMB. Podle něj by EU měla vytvořit unijní agenturu, která by monitorovala a určovala ceny mléka v celé unii.
„Nemyslím si, že by se zrovna dnes dohodlo, aby mohli být do budoucnosti klidní, ale v současné době se cena mléka tak nějak oživila a stabilizovala,“ poznamenal náměstek českého ministra zemědělství Stanislav Kozák a dodal: „Mám trochu strach z českého sektoru, kde jsme schopni vymýšlet různé kličky, jak ty smlouvy obcházet. Mám trochu strach jestli to našim zemědělcům bude naprosto vyhovovat.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *