Jurečka: Nepodléhám tlaku velkých podniků

Ministr Jurečka nesouhlasí s tvrzením Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ), že upřednostňuje velké zemědělské podniky před těmi malými. Proto v následujícím textu vysvětluje svůj postoj a také konkrétní kroky, které na podporu malých farmářů podniká on i ministerstvo zemědělství.

Od chvíle, kdy jsem nastoupil do funkce ministra zemědělství, jednám se zástupci všech zemědělských podniků, ať už jsou velké, střední nebo malé. Nikomu se nevyhýbám, ani nikoho neprotežuji, ke všem přistupuji férově. Jedním ze subjektů, se kterým často jednám, je právě i Asociace soukromého zemědělství ČR. Proto mě zarazilo jejich prohlášení, ve kterém mě obviňuje z toho, že podléhám tlaku velkých podniků a zájmům jejich nevládních organizací nebo že jsem nevyužil příležitostí reformy společné zemědělské politiky. Musím konstatovat, že uvedená tvrzení se nezakládají na pravdě. Malé zemědělce, a mezi nimi samozřejmě i ty, kteří jsou sdruženi v ASZ, podporuje ministerstvo různými způsoby.

ASZ tvrdí, že malým farmám komplikuje získávání dotací například nová povinnost prokazovat minimální produkci na hektar či povinnost být zemědělským podnikatelem nikoliv podle platných zákonů, ale již kvůli dotační žádosti.

Tato podmínka zaručuje, aby se dotace dostaly k těm žadatelům, kteří reálně hospodaří a zemědělstvím se živí. Peníze tak nezískají spekulanti, kteří o podporu žádají, aniž by v zemědělství podnikali. Tato podmínka by neměla být překážkou pro členy ASZ, kterou tvoří soukromě hospodařící zemědělci. Dotace z EU nejsou odměnou za vlastnictví polí, ale za to, že na nich zemědělec pracuje a vytváří přidanou hodnotu.

Minimální limit požadované produkce pro konkrétní komoditu je, aby podpora cíleně směřovala na zemědělskou činnost v citlivých komoditách. Zároveň se tak zabrání, aby se stal příjemcem peněz někdo, kdo nic neprodukuje.

ASZ mi přisuzuje, že jsem nevyužil nic z politických nástrojů, abych zavedl vyšší dotace na omezené množství tzv. prvních hektarů na farmě. Zároveň mi vytýká, že jsem nepodpořil zjednodušený režim pro malé farmáře nebo minimální překážky pro získání dotací.

Je pravda, že jsme nevyužili možnosti o tzv. prvních hektarech, ale to bylo proto, že jsme se rozhodli zvolit jinou a podle nás vhodnější formu podpory. V rámci Programu rozvoje venkova (PRV) budeme mít možnost přesně cílit na projekty malých zpracovatelů a farmářů.

Nařízení EU umožňuje nastavit limit pro prémii mladým zemědělcům od 25 do 90 hektarů. Ministerstvo zemědělství aplikuje podle požadavku ASZ horní limit.

Zemědělci hospodařící na méně než 15 hektarech mají, oproti větším farmářům, zjednodušené povinnosti při plnění tzv. ozelenění.

V loňském roce při hodnocení 20. kola Programu rozvoje venkova dostaly projekty do pěti milionů korun zvýhodnění 20 bodů. V mimořádném 22. kole PRV určeném na nákup strojů jsme postupovali tak, že při bodové shodě jsme upřednostnili menší projekty. Kofinancování PRV bylo zvýšeno z 15 na 25 procent z národních zdrojů, což je pozitivní zpráva také pro menší zemědělské podnikatele.

Počítáme s tím, že při nastavení budoucí podoby PRV získají malé a střední zemědělské a potravinářské podniky určitou bonifikaci.

Letos dostanou zemědělci více peněz například na nákup půdy nebo na pořízení zemědělské techniky. Podařilo se nám totiž prosadit zvýšení dotací poskytovaných prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu z původně plánované půl miliardy na dvě miliardy korun.

Spolupracovali jsme s ASZ při novelizaci zákona, který umožnil domácí porážky skotu přímo na farmách. Pro malé farmáře je výhodou také to, že jsme zvýšili limity masa, které může být dodáno na trh přímo z malých hospodářství, aniž by museli mít schválení coby zpracovatelské podniky.

V loňském roce jsme uspořádali pět Farmářských slavností pro rodiny s dětmi. Akce se konají právě na malých farmách s cílem propagovat jejich práci. Loni na ně ministerstvo zemědělství vydalo více než tři miliony korun. Akce měla u veřejnosti i u zemědělců úspěch a letos v ní budeme pokračovat. Loni ministerstvo v rámci Roku rodinných farem uspořádalo projekt Poznej svého farmáře, kdy zorganizovalo pět akcí na podporu malých, většinou začínajících rodinných podniků. Na projekt, který lidem ukazuje možnosti nákupu kvalitních potravin v blízkém okolí přímo od farmáře, přispěl ministerský rozpočet částkou téměř 1,5 milionu korun. Akce měla tak pozitivní ohlas, že ji letos rozšíříme na 13 malých farem ve všech krajích České republiky.

Nerozumím tedy tomu, proč se mě Asociace soukromého zemědělství ČR snaží očernit, když z uvedených konkrétních údajů naprosto jasně vyplývá, že menší farmáři nestojí na okraji mého zájmu. Naopak, ministerstvo zemědělství je podporuje prostřednictvím mnohých dotačních programů i osvětových akcí.*

Marian Jurečka, ministr zemědělství

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down