30.07.2001 | 11:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

K čemu zbytkové statky

Otazník nad účelností zbytkových státních podniků v působnosti ministerstva zemědělství položil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Úkolem těchto podniků bylo dokončení restitučního procesu. Podle člena NKÚ Rudolfa Němečka však movitý majetek, který byl určen na vypořádání restitučních nároků podle zákona o půdě, je v takovém stavu, že se již většinou nehodí k vydání.

Jde o přestárlý živý inventář a mrtvý inventář morálně i fyzicky opotřebený. O takový majetek již oprávněné osoby nemají pochopitelně zájem a žádají finanční plnění. Vypořádání restitučních nároků se tak neustále odkládá. Některé zbytkové státní podniky již ani žádný majetek, který by mohly restituentům vydat, nemají, přesto dál pokračují ve své činnosti, konstatoval Němeček. Upozornil že vláda minulý rok existenci těchto podniků prodloužila do rozmezí let 2001 až 2003, zatímco původně měly zaniknout k prvnímu březnu loňského roku. Finanční prostředky, které na činnost těchto podniků uvolnila vláda z Fondu národního majetku v roce 1995 - celkem šlo o částku 426,268 mil. Kč - kontrolované podniky ne vždy používaly k účelům, na něž byly určeny. Tyto peníze nevyřešily podstatu problému, tedy nedostatek a nevyhovující stav majetku určeného na restituce. Výsledky kontroly v několika případech ukázaly, že díky těmto prostředkům obcházel resort v některých případech závazná pravidla pro čerpání prostředků ze státního rozpočtu. Některé územní odbory MZe schválily zbytkovému statku například nákup osobního auta, které statek jako pro ně nepotřebné vzápětí převedl na územní odbor. Němeček poukázal na skutečnost, že podle paragrafu č. 20 zákona č. 229/91 Sb. má restituční nároky za povinné osoby, které byly státními podniky, řešit Pozemkový fond. Ten k tomuto účelu dostal k dispozici nejen zemědělský majetek ve vlastnictví státu, ale také cenné papíry, jimiž nároky restituentů pokrýval. I z tohoto důvodu pokládá NKÚ další činnost zmíněných zbytkových státních podniků, kterých bylo v době kontroly v působnosti zemědělského resortu 17, za nadbytečnou.
Podle tiskového oddělení ministerstva zemědělství bylo letos k 30. červnu v resortu zemědělství celkem 112 státních organizací včetně jednoho národního podniku a jedné akciové společnosti se 100% účastí státu. Z toho je celkem 13 zbytkových podniků, tj. podniků, u nichž zbyl majetek, který nebylo možné privatizovat. Z těchto 13 podniků je osm státních statků, jeden šlechtitelský semenářský podnik, tři podniky potravinářského průmyslu a jeden podnik vodohospodářských služeb. Podle MZe brání jejich zrušení nedořešené majetkové soudní spory, včetně sporů restitučních, a dokončení privatizace

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down