K zastavení výstavby bioplynových stanic

Ministerstvo zemědělství ČR zastavilo minulý týden administraci žádostí na výstavbu bioplynových stanic v rámci Programu rozvoje venkova. Tento krok odůvodnilo dalším vývojem v oblasti obnovitelných zdrojů energie v rámci Evropské unie a zároveň s tím souvisejících dopadů na poli agropotravinářské produkce. Dalším důvodem má být také úspora finančních prostředků. Zemědělský svaz ČR zastoupený jeho předsedou Ing. miroslavem Jirovským a tajemníkem Ing. Martinem Pýchou nesouhlasí se zastavením administrace žádostí na výstavbu bioplynových stanic v rámci Programu rozvoje venkova a odmítá výše uvedené argumenty.

Česká vláda na evropské úrovni se zavázala ke splnění závazku, že 13,1 % spotřebovávané energie bude naplňováno z obnovitelných zdrojů. S ohledem na to nastavila cíle v Národním akčním plánu rozvoje obnovitelných zdrojů energie do roku 2020, který schválila vláda. Výroba elektřiny, plynu a tepla v bioplynových stanicích je jednou z nejvhodnějších cest výroby obnovitelných zdrojů, neboť kromě vlastní výroby energie mají i další vedlejší pozitivní efekty. Těmi jsou stabilita dodávek, synergie s živočišnou výrobou, a tím i udržení pracovních míst na venkově, diverzifikace a stabilizace příjmů zemědělců, pozitivní vliv na životní prostředí z hlediska skladování kejdy a hnoje, snížení úniku čpavku do ovzduší, snížení rizika kontaminace vod a další.
Podpora výroby energie v bioplynových stanicích je zcela v souladu se současným vývojem v oblasti obnovitelných zdrojů energie, v souladu se schválenými cíly Evropské unie, závazky ČR a reflektuje na současný vývoj v EU. Tím je především myšleno uzavření atomových elektráren v Německu, diskuse o podobném kroku v dalších zemích, jako je například Itálie, ale i diskuse o tom, že některé země budou od našich výrobců ochotny nakupovat elektrickou energii vyrobenou pouze z obnovitelných zdrojů, například Rakousko.
Výroba bioplynu českými zemědělci není žádným ohrožením pro naši potravinářskou produkci. Naopak s ohledem na pokles zemědělské produkce v minulých dvaceti letech a vzhledem k úbytku hospodářských zvířat a s tím spojené snížené potřeby ploch na pěstování krmných plodin se vytvořil prostor, který je vhodné využít pro bioplynové stanice.
Ani argument, že pozastavením tohoto kola příjmu žádostí dojde k úspoře finančních prostředků, není správný. Vždyť podpora je složena ze 75 % z prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, tedy ze zdrojů Evropské unie. Pouze 25 % pochází z českého státního rozpočtu. Tyto prostředky se našemu státu obratem vrátí po realizaci investice v zaplaceném DPH.
Uvedené rozhodnutí vnímáme jako významný zásah do stability podnikatelského prostředí. Toto rozhodnutí nebylo se zástupci zemědělců nijak diskutováno. V monitorovacím výboru byly dlouhou dobu připravovány podmínky pro podávání projektů v tomto opatření a ministr zemědělství kolo příjmu žádostí řádně vyhlásil. Na základě toho žadatelé vynaložili nemalé prostředky na přípravu žádostí včetně projektové dokumentace, stavebního povolení a všech dalších nutných povolení nehledě na spoustu úsilí na zajištění financování. Uvedené rozhodnutí tak eliminuje důvěru zemědělských podnikatelů v platnost pravidel či slibů vlády.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *