Kandidátské země chtějí záruky

Země přistupující do EU představily společnou deklaraci, která chce záruky, že reforma společné zemědělské politiky nebude znamenat zkrácení jejich zemědělských nároků. Deklarace vznikla z české iniciativy. Česko a přistupující země v ní podporují návrh reformy zemědělství v EU.

Jak uvedl ministr zemědělství Jaroslav Palas, z prezentace deklarace bylo naprosto evidentní, že odkryla ty tři základní problémy. Nováčkové žádají, aby jim EU i po případné shodě na reformě zachovala objem přímých plateb, na který mají nárok. Při snížení výkupních cen chtějí stejné kompenzace jako patnáctka, nikoliv jejich postupné zvyšování. Deklarace také žádá o zachování možnosti zálohových plateb nebo regionalizace přímých plateb i tehdy, vyberou-li si přistupující země zjednodušený systém vyplácení přímých podpor.
Komisař Franz Fischler při jednání s přistupujícími zeměmi uvedl, že snižování přímých plateb se nebude vztahovat na přistupující země. Ty ale chtějí záruky, že jejich podíl na přímých platbách nebude odvozován od krácených přímých plateb pro patnáctku.
Přistupující země budou mít po vstupu nárok na čtvrtinové
přímé platby. Tento podíl bude postupně narůstat. Východoevropské státy se ale bojí, že shodne-li se unie na snižování přímých plateb pro své země, začne jejich procentní podíly počítat z těchto snižovaných částek, což odmítají.
Podle Palase jde o to, aby finanční obálka, která byla stanovena na summitu EU v Kodani, byla zachována.
Komise navrhla snížení přímých plateb o 19 procent postupně do roku 2012.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *