Klíčem pro rozvoj hospodářství je spolupráce všech resortů

Na půdě České zemědělské univerzity se uskutečnila odborná konference Integrace zemědělství, průmyslu, služeb a samosprávy. Přednášející naznačili, jakými cestami by se měla vydat česká ekonomika, ale i veřejný sektor. Jedním z hlavních řečníků setkání, které uspořádala Nadace ZET společně s Českou zemědělskou univerzitou, byl profesor Milan Zelený. „Uvnitř naší ekonomiky se vynořuje jedna z nejvážnějších nerovnováh,“ upozornil Zelený. „Tím, že rostou mzdy, rostou firmám i náklady na jednotku výroby, některým pak hrozí až ztráta konkurenceschopnosti,“ dodal profesor. Změny se dějí velmi rychle, mění se tak samotná podstata systému.

„Zemědělství prochází transformací, přicházíme do stadia digitálních systémů,“ vysvětlil Zelený. Klimatolog a geolog Václav Cílek uvedl, že z hlediska ekonomiky zemědělství postrádá to, čemu se říkalo přidružená výroba. Podle jeho slov vyvážíme mléko a dovážíme sýry. „Je potřeba vyrábět koncový produkt pokud možno na místě,“ popsal. České hospodářství je z 68 procent pod vlivem zahraničního kapitálu prostřednictvím českých filiálek, jejíž mateřské firmy sídlí v zahraničí. Řešení nelze úspěšně adresovat sektor po sektoru. Klíčem je spolupráce a týmové zasazení všech sektorů, ať už zemědělství, průmyslu, služeb, institucí vzdělávání, či zemědělství. Rektor České zemědělské univerzity v Praze profesor Petr Sklenička se ve svém příspěvku věnoval konceptu takzvané Chytré krajiny jako konkurenční výhody v evropském prostoru. „Je nutné, abychom českou krajinu důsledně na klimatickou změnu adaptovali. Taková účinná adaptace přinese do budoucna řadu benefitů, zvýhodňující ty připravené oproti ostatním, kteří zaspali,,“ vysvětlil Sklenička. Obecným principem chytré krajiny je vytvoření dostatečně velkých retenčních a akumulačních prostorů pro zachycení vody ze srážek, především těch přívalových. Důmyslným a technologicky vyspělým závlahovým systémem pak musí rozvádět vodu po celé krajině v době sucha. Chytrá krajina musí umožnit běžné zemědělské či lesnické hospodaření v podmínkách daleko tvrdších dopadů klimatické změny, než je tomu dnes,“ doplnil. Konference přinesla i řadu dalších neméně přínosných vystoupení věnovaných budoucnosti českého zemědělství, nových technologiím či stavu současného zemědělství a jeho možné budoucnosti.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down