Klimatický summit OSN začíná v pondělí

Čtrnáctá konference smluvních stran rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) a čtvrté zasedání smluvních stran Kjótského protokolu začíná od pondělí 1. prosince v plské Poznani. Jde o summit, na kterém budou pokračovat jednání o krocích k ochraně klimatu po skončení platnosti Kjótského protokolu v roce 2012. Evropská unie, včetně České republiky, velmi aktivně usiluje o to, aby finální dohoda byla přijata na příštím summitu, který se odehraje přesně za rok v dánské Kodani. Informoval o tom mluvčí ministerstva životního prostředí Jaku Kašpar.

Kodaňská dohoda by měla obsahovat především relevantní závazky ke snížení emisí skleníkových plynů pro všechny významné světové ekonomiky, které přispívají ke zvyšování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře – tedy včetně USA, ale také rozvíjejících se ekonomik států, jako jsou Čína, Indie, Brazílie či Rusko. Ke snížení skleníkových emisí má pomoci podpora nových nízkouhlíkových technologií a zmírnění odlesňování a degradace lesa v rozvojových zemích. Zároveň musí dojít k dohodě o podpoře účinných adaptačních opatření vůči negativním dopadům změny klimatu a to zejména v zemích, které jsou i změnami klimatu v budoucích letech nejvíce zranitelné. Zásadní proto bude i dohoda o financování redukčních i adaptačních opatření v rozvinutém i rozvojovém světě.
Mezi hlavní cíle poznaňské konference patří příprava a diskuse nad první verzí textu budoucí mezinárodní klimatické dohody. V Poznani se bude diskutovat také o střednědobých a dlouhodobých redukčních cílech, o jejichž finální podobě pro jednotlivé státy se však s největší pravděpodobností rozhodne až v Kodani. Delegáti z více než 180 zemí se budou muset shodnout také na harmonogramu prací a jednání v průběhu roku 2009 a rozhodnout o plném zprovoznění Adaptačního fondu.
Konference v Poznani je dvoutýdenní a skončí v pátek 12. prosince. Ministři jednotlivých zemí se zúčastní posledních dvou dnů konference, kdy bude Českou republiku zastupovat místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík.
Evropská unie hraje ve vyjednávání klíčovou roli. Sama na březnovém summitu Evropské rady v roce 2007 přijala závazek snížit emise skleníkových plynů o 20 % do roku 2020 (proti roku 1990), který je ochotna zvýšit na 30 %, pokud se do snižování skleníkových emisí zapojí i ostatní „velcí hráči“. Unie nyní dokončuje debatu o finální podobě klimaticko-energetického balíčku, který podrobně říká, jak Evropa svého cíle dvacetiprocentního snížení skleníkových emisí chce dosáhnout. Pro partnery je evropský příklad velice důležitý. Pokud se podaří francouzskému předsednictví dosáhnout dohody na prosincové Evropské radě, která se koná ve stejnou dobu jako závěr poznaňského summitu, významně to posílí pozici EU v mezinárodním vyjednávání.
Konference v Poznani má pro ČR specifický význam. Vzhledem k tomu, že od ledna přebíráme předsednickou štafetu od Francie, povedeme tak jménem EU jednání s dalšími partnery v čele s novou americkou administrativou prezidenta Baracka Obamy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *