Kodex ekologického chování obchodů

Představitelé evropské podnikatelské sféry dnes zveřejnili dobrovolný kodex ekologického chování pro odvětví maloobchodu. Maloobchodníci, kteří se ke kodexu přihlásí, se zavazují plnit řadu zásad a opatření zaměřených na omezení negativního vlivu jejich odvětví na životní prostředí. Kodex ekologického chování pro maloobchod byl předložen komisaři EU pro životní prostředí Janezu Potočnikovi při příležitosti prvního výročí maloobchodního fóra. Toto fórum založila v loňském roce Evropská komise spolu s evropským odvětvím maloobchodu jako součást snah o podporu vzorců spotřeby, která bude udržitelná z hlediska životního prostředí. Informoval o tom mluvčí Zastoupení evropské komise pro Českou republiku Martin Stašek.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik prohlásil: „Jde o důležitý mezník pro maloobchodní fórum i o dobrou zprávu pro zákazníky. Dotýká se hlavních oblastí environmentálních problémů, například surovinových zdrojů, nakládání s odpady, účinnosti využívání zdrojů a komunikace se zákazníky. Podepsáním tohoto kodexu chování maloobchodníci dávají najevo, že jim záleží na tom, jakým způsobem ovlivňuje jejich podnikání životní prostředí, a současně usilují o snížení negativního dopadu.“
Sir Terry Leahy, generální ředitel společnosti Tesco PLC a prezident organizace European Retail Round Table, uvedl: „Jsme spokojeni s významným pokrokem, jehož jsme za jediný rok od založení maloobchodního fóra dosáhli. Obrovské množství změn se projevilo v obchodech, našich distribučních systémech, u našich dodavatelů, partnerů z nevládních organizací a samozřejmě u zákazníků. Zavedením kodexu dnes učiníme další krok. Jsme si vědomi toho, že je před námi ještě řada úkolů, ale jsem přesvědčen, že kodex nám při jejich plnění pomůže. Je to výborný příklad toho, jak může rozsáhlá aktivita zaměřená na ekologickou spotřebu fungovat v praxi.“
Dr. Rainhardt von Leoprechting, viceprezident a obchodní ředitel společnosti Metro Group a prezident organizace EuroCommerce, řekl: „Maloobchodní sektor není jen významnou složkou evropského hospodářství, která vytváří třináct procent HDP, ale představuje i spojnici mezi průmyslem a miliony spotřebitelů. Ze své ústřední pozice může při hledání nových udržitelných řešení spolupracovat se všemi aktéry v celém dodavatelském řetězci. Společně můžeme vést Evropu směrem k lepší, ekologičtější budoucnosti.“
Vedoucí postavení umožňuje evropským maloobchodníkům podporovat udržitelnou spotřebu prostřednictvím svých vlastních aktivit, partnerství s dodavateli i jejich každodenního kontaktu s evropskými zákazníky.
Uznání jejich vlivu vedlo k založení maloobchodního fóra – iniciativy v rámci akčního plánu EU pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku. Mezi společnosti, které jsou členy fóra, patří mnoho nadnárodních podniků, které se zavázaly snižovat nepříznivé vlivy na životní prostředí řadou opatření specifických pro danou společnost.
Dnes postoupilo maloobchodní fórum o krok kupředu na cestě k udržitelnosti předložením dobrovolného evropského kodexu chování pro maloobchodníky. Kodex ekologického chování pro maloobchod se zaměřuje na udržitelné zdroje konkrétních produktů, jako je například dřevo nebo ryby, na vyšší využívání zdrojů v obchodech, optimalizaci dopravy a distribuce, lepší nakládání s odpady a na zlepšení komunikace se zákazníky. Signatáři se dohodli, že budou podávat zprávy o pokroku, kupříkladu ve své výroční obchodní zprávě o udržitelnosti.
Kodex chování – opatření, které podpořila Rada Evropské unie ve svých závěrech z prosince 2008 – již podepsalo více než dvacet významných maloobchodních podniků a maloobchodních sdružení.
Maloobchodní fórum zahájilo svou činnost v roce 2009 s cílem dosáhnout lepšího porozumění, pokud jde o praktická opatření potřebná na podporu udržitelné spotřeby v maloobchodním sektoru.
Členství v maloobchodním fóru je dobrovolné a členy se mohou stát všechny maloobchodní podniky, které se připojí k maloobchodnímu akčnímu programu pro životní prostředí (Retailers’ Environmental Action Programme – REAP). Dosud tak učinilo 21 maloobchodních podniků a 7 maloobchodních sdružení.
V prvním roce své existence řešilo fórum řadu důležitých otázek, například energetickou účinnost, dopravu a logistiku, komunikaci a marketing. Některé z dokumentů obsahujících návrhy opatření s uvedením příkladů osvědčených postupů v maloobchodním sektoru najdete na webové stránce fóra: http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/index_en.htm

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *